Gå tilbake til:
Du er her:
Sounding Bodies, Borealis
TRYGGERE MUSIKKSCENER: Foto fra performanceverket Sounding Bodies under Borealisfestivalen. Borealis er med som ressurspartner i prosjektet.
Bilde: Johanne Karlsrud

Om prosjektet Tryggere rom

Bergen kommune er koordinator for et samarbeidsprosjekt mellom byens musikkscener.

Målet er å fremme musikkscenenes rolle som trygge møteplasser i samfunnet og i møte med en mer mangfoldig publikumsgruppe. 

Gjennom ulike aktiviteter som møter, seminarer, workshoper og arrangementer skal prosjektet sikre økt kompetanse blant prosjektpartnerne, danne grunnlag for nye samarbeidsstrukturer, samt gi økt synlighet for musikkscenene hos publikum og blant offentlige myndigheter. Oppstarten var i juni 2021, og prosjektet går over 18 måneder, ut desember 2022. 

Vil fremme deltakelse

Prosjektet skal undersøke situasjonen i dag på tvers av musikkscenene og feltet i Bergen og med tanke på utfordringer som kan hindre deltakelse. Det kan være vold, diskriminering, seksuell trakassering, rasisme og andre relevante problemstillinger som måtte dukke opp. Det legges til rette for at musikkscenene i fellesskap kan utarbeide tiltak der hvor det er hensiktsmessig – og som resultat – sikre at livemusikken kan oppleves i et best mulig sosialt miljø. 

Del av europeisk kulturprogram

Prosjektet strekker seg ut til alle profesjonelle musikkscener i byen, i tillegg til noen ressurspartnere på feltet som Borealisfestivalen og Brak. Det finansieres med midler fra Bergen kommune samt tilskudd fra EU-kommisjonens kulturprogram Creative Europe, under satsingen “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent”. 

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt prosjektkoordinatorer og rådgivere i Seksjon for kunst og kulturutvikling, Ragni Stoltenberg på e-post ragni.stoltenberg@bergen.kommune.no og Sindre Sætre på e-post sindre.saetre@bergen.kommune.no