Gul barnehagebygning sett forfra
Sædalen er en av barnehagene i Bergen som kan ta imot barn fra Ukraina.
Bilde: Inger Karin Warberg

Barnehagetilbud

Bergen kommune ønsker å gi alle ukrainske familier tilbud om barnehageplass.

LES TILSVARENDE INFORMASJON PÅ UKRAINSK OG RUSSISK

Familier som er blitt bosatt i Bergen og som mottar introduksjonsstønad

Dersom familien er bosatt i Bergen og foreldre mottar introduksjonsstønad, kan Introduksjonsprogrammet hjelpe til med å søke barnehageplass. 

Introduksjonssenteret kan kontakte aktuelle barnehager for å undersøke muligheten for å få plass. 

Familier som er bosatt i Bergen og ikke mottar introduksjonsstønad

Familier som er bosatt i Bergen og som ikke mottar introduksjonsstønad, søker barnehageplass på et eget skjema tilpasset søkere uten norsk fødselsnummer eller som ikke kan logge seg inn i ID-porten. Dette søknadsskjemaet krever ikke innlogging. Kontakt Innbyggerservice for å få hjelp til å søke. 

Familier som ikke har fått fast bosetting i Bergen

Flyktninger fra Ukraina har, på lik linje med andre familier i Bergen, mulighet til å benytte tilbud om åpen barnehage. 

Åpen barnehage er en verdifull arena for inkludering og fellesskap, og er et lavterskel møtepunkt for både barn og voksne. I åpen barnehage er en av foreldrene eller annen omsorgsperson til stede. Bergen har 15 åpne barnehager, alle i privat regi.

Skoletilbud

Finn informasjon om samlingssted og aktiviteter her