Tema

Hele verden er et tastetrykk unna

Om hvordan sosiale medier utvider ens sosiale verden på godt og vondt. Sosiale medier gir store muligheter til kontakt med andre mennesker, som kan fremme vennskap, men som kan gjøre en utsatt for uønsket kontakt.

Regler og normer på sosiale medier

Om hvilke regler som finnes for samhandling/aktivitet på sosiale medier og konsekvensene av at disse reglene eller normene brytes.

Oppfører folk seg dårligere på sosiale medier?

Dette temaet handler om det å oppføre seg annerledes på sosiale medier enn i «virkeligheten» (offline).

Fordeler og ulemper ved å være på sosiale medier

Om hvordan bruk av sosiale medier kan ha både positive og negative konsekvenser for en selv.

Popularitet og status på sosiale medier

Om viktigheten av likes og kommentarer og det å sammenligne seg selv med andre på sosiale medier.

Å sammenlikne seg selv med andre på sosiale medier

Om viktigheten av likes og kommentarer og det å sammenligne seg selv med andre på sosiale medier.

Om det å være synlig på sosiale medier

Temaet handler om opplevelser knyttet til at det man gjør på sosiale medier er synlig for mange og at det en legger ut i mange tilfeller aldri forsvinner fra nettet.

Sosiale medier på bekostning av noe annet

Om det at bruk av sosiale medier kan fortrenge eller forringe andre aktiviteter eller opplevelser i livet.

En sosial arena man må være på?

Dette temaet handler om sosiale medier som en sentral sosial arena og viktigheten av å få med seg det som skjer der.

Selvpresentasjon på sosiale medier

Om viktigheten av hvordan man fremstår på sosiale medier.

Underholdning og avhengighet

Dette temaet handler om å bruke sosiale medier for underholdningens skyld, men at mobilbruk kan bli en vane eller “avhengighet” som er vanskelig å regulere.

Når sosiale medier kan gi trygghet

Om hvordan det kan være lettere å uttrykke seg gjennom sosiale medier og det å bruke sosiale medier/mobiltelefonen til å unngå vonde eller ukomfortable tanker og følelser.

Refleksjoner rundt egen bruk av sosiale medier

Temaet handler om hvordan ungdom forholder seg til sin egen bruk av sosiale medier, inkludert strategier for å regulere bruk.

Gaming

Handler om hvordan gaming kan være en sosial arena der unge kan etablere vennskap og være sammen om felles interesser.