Gå tilbake til:
Du er her:
Gamle Lone skole skal bli til barnehage.
Gamle Lone skole skal bli til barnehage.
Bilde: Ivar Alvær

Byggeprosjekt Lone barnehage

Tomten til Gamle Lone skole skal reguleres om til barnehage.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Hovedformålet med reguleringsplanen er å anlegge ny barnehage i Arna bydel. Sammen med nye Indre Arna barnehage skal de to barnehagene dekke barnehagebehovet i bydelen de neste årene.

Fakta

  • Adresse: Lonaleitet 155
  • Bruttoareal: Ikke bestemt
  • Antall barn: 80
  • Ferdigstillelse: August 2022
  • Kostnadsprognose: 60 mill kr.
  • Entrepriseform: Ikke bestemt

 

Etat for utbygging prosjektleder: Ivar Alvær