Søre Skogvei barnehage
Søre Skogvei barnehage

Byggeprosjekt – Søre Skogvei barnehage

Rivning og nybygg av barnehage for 62 barn, inkludert opprustning av utomhusanlegg.

Status: Planleggingsfase 

Prosjektbeskrivelse 

Eksisterende barnehagebygg er i dårlig stand og besluttet revet. Det skal etableres et nytt barnehagebygg for inntil 62 barn. Bygget planlegges med 3 etasjer. Utomhusanlegget skal opprustes/etableres, og eksisterende ballbinge som er utenfor dagens barnehageareal skal opprustes som en del av barnehageprosjektet.   

 

Fakta 

  • Prosjekttype: Rivning og nybygg 
  • Adresse: Firdagaten 35 
  • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2023  
  • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024 
  • Byggetid: ca 18 mnd. 
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise 
  • Størrelse: ca 1300 m² 
  • Total investeringsramme: Ikke fastsatt 

Prosjektleder i Etat for utbygging: Jannike T. Verlo