Gå tilbake til:
Du er her:
Åsaheimen sykehjem
Åsaheimen sykehjem
Bilde: Skanska

Byggeprosjekt Åsaheimen sykehjem

Bergen kommune bygger Åsaheimen et nytt sykehjem ved Åsane senter. Tomten grenser til dagens Midtbygda sjukeheim.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Det nye Åsaheimen sykehjem skal bygges på kollen nord for eksisterende  Midtbygda sjukeheim. Sykehjemmet får 100 beboerrom. Når sykehjemmet står ferdig, skal beboerne på eksisterende Midtbygda sjukeheim overføres til nybygget.

Den eksisterende bygningsmassen på Midtbygda skal deretter rives og erstattes med et nytt sykehjem. De to sykehjemmene skal på sikt få ny felles adkomst nede i Midtbygda sjukeheim med en forbindelseskorridor til nye Åsaheimen. Nytt felles parkeringsanlegg skal etableres under terreng ved Midtbygda sykeheim.

Åsaheimen skal utføres med stor andel massivtrekonstruksjoner. Sykehjemmet skal BREEAM-NOR sertifiseres for å etterkomme krav i kommunens Klima- og miljøplan 2017-2020.

Reguleringsplanen for prosjektet ble vedtatt  i bystyremøtet den 22. april 2020.

Grunnarbeidene er startet opp.

 

Fakta

  • Adresse: Åsane Senter 1C, 5116 Ulset
  • Bruttoareal: Ca. 10000 m²
  • Antall beboere: 100
  • Ferdigstilleelse: 2022
  • Entrepriseform: Samspill med incitament
  • Plankonsulent: Asplan Viak AS
  • Samspillsentreprenør: Skanska Norge AS

 

Etat for utbygging prosjektleder: Jennifer Hägg