Gå tilbake til:
Du er her:
Jonahola skyteanlegg
Jonahola skyteanlegg

Byggeprosjekt Jonahola skyteanlegg

Det er planlagt ny innendørs skytebane ved Jonahola skyteanlegg i Bergen Nord.

I Jonahola på grensen mellom Arna og Åsane bydeler har Bergen kommune et skyteanlegg som i dag disponeres og driftes av Åsane og Hordvik Skytterlag. Anlegget består blant annet av et bygg med fasiliteter som liten innendørs skytebane (luft), møterom og garderober og toaletter.

 

Status: Ferdigstilt

Prosjektbeskrivelse

Åsane og Hordvik Skytterlag har fremmet ønske om et tilbygg med innendørs skytebane (15 meter) for å kunne rekruttere ungdommer og holde aktiviteten oppe også om vinteren.

Tilbygget oppføres vegg i vegg med eksisterende bygg hvor møterom og garderober og toaletter er ivaretatt. Det er planlagt at det skal inneholde rom for den nye miniatyrskytebanen, samt åpent areal for parkering under bygget.

Tilbygget blir oppført som isolert konstruksjon med oppvarming basert på varmegjenvinner og varmepumper. Bygget blir oppført i samsvar med krav i PBL og med tanke på å tilfredsstille krav for å få tildelt prosjekttilskudd i form av spillemidler fra Kulturdepartementet.

Det gjennomføres tiltak for å knytte gammelt og nytt bygg funksjonelt sammen med ramper, trapper og ny rominndeling, samt bedre universell utforming inkl. trappeheis.

 

Fakta

  • Prosjekt: I0500 Jonahola skyteanlegg - nybygg, ombygging
  • Adresse: Gaupås
  • Bruttoareal: 1070 m²
  • Antall baner: 15
  • Byggestart: Vinteren 2020
  • Ferdig: Høsten 2020
  • Byggherreombud/assisterende prosjektleder: HR Prosjekt AS
  • Prosjekteringsgruppe: HR Prosjekt AS frem til ferdig skisseprosjekt
  • Entrepriseform: Totalentreprenør Bergenhus og Anlegg AS

 

Etat for utbygging prosjektleder: Rolf Helgesen