Gå tilbake til:
Du er her:
Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg
Baunebanen

Byggeprosjekt Utvidelse av Baunebanen med garderobeanlegg

Bergen kommune har overtatt den gamle lærerhøgskolen på Landåssvingen 15. Som en følge av dette skal eksisterende idrettsanlegg endres.

Status: Byggefase

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet gjelder fjerning av friidrettsanlegg og eksisterende fotballbane inkl. tilhørende konstruksjoner og etablering av ny 11-erbane (100 x 60m) med kunstgress på samme område inkl. terrengarbeider, murer, gjerder og porter.

I tillegg skal det etableres et komplett garderobeanlegg i form av en 1-etasjes bygning og bearbeiding av tilliggende terreng inkl. etablering betongmurer. Det skal også etableres ny banebelysning.

Det nye anlegget skal være et tilbud til allmennheten generelt, og til Idrettslaget Baune spesielt. Anlegget skal også benyttes av brukerne til Landåssvingen 15 (Etat for inkludering)

Tilbud på anlegget, i totalentreprise, er planlagt innkommet ultimo oktober 2019. Planlagt oppstart byggearbeider ultimo desember 2019. Antatt ferdigstillelse medio september 2020.

Etat for utbygging prosjektleder: Johnny Berg