Gå tilbake til:
Du er her:
Utvidelse av fotballbanen på Landås med garderobeanlegg
Fotballbanen i Landåssvingen er utvidet og arbeidet er ferdig
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Byggeprosjekt Utvidelse av fotballbane Landås med garderobeanlegg

Fotballbanen i Landåssvingen er utvidet og det er ført opp nytt garderobeanlegg.

Status: Ferdig

Prosjektbeskrivelse

Garderobeanlegget ved fotballbanen i Landåssvingen.
Garderobeanlegget ved fotballbanen i Landåssvingen.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Prosjektet gjelder fjerning av friidrettsanlegg og eksisterende fotballbane inkl. tilhørende konstruksjoner og etablering av ny 11-erbane (100 x 60m) med kunstgress på samme område inkl. terrengarbeider, murer, gjerder og porter.

Kunstgressbanen på Landås med nytt garderobeanlegg.
Kunstgressbanen på Landås med nytt garderobeanlegg.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

I tillegg skal det etableres et komplett garderobeanlegg i form av en bygning på en etasje og bearbeiding av tilliggende terreng inkl. etablering betongmurer. Det skal også etableres ny banebelysning.

Det nye anlegget skal være et tilbud til allmennheten generelt, og til Idrettslaget Baune spesielt. Anlegget skal også benyttes av brukerne av Bergen inkluderingssenter (Etat for inkludering).

Tilbud på anlegget, i totalentreprise, er planlagt innkommet ultimo oktober 2019. Planlagt oppstart byggearbeider ultimo desember 2019.

Banen ble åpnet 13. oktober 2020.

Etat for utbygging prosjektleder: Johnny Berg