Gå tilbake til:
Du er her:
Den tidligere hovedbrannstasjonen
Den tidligere hovedbrannstasjonen skal bygges om til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Byggeprosjekt: Brannmuseum

Den gamle hovedbrannstasjonen i Bergen skal bygges om til å bli et nasjonalt, brannhistorisk museum.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Den tidligere Hovedbrannstasjonen i Bergen er tenkt bygget om til et nasjonalt brannhistorisk museum. For tiden blir det jobbet med prosjektering for ombygging og tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen til museumsformål.

Hovedbrannstasjonen ble oppført i 1888 og var i drift frem til 2007 da brannvesenet flyttet til nybygg på Nygårdstangen. Museet skal etableres som et profesjonelt drevet museum og som en del av Bymuseet i Bergen. Museet skal ha stor attraksjonsverdi for både lokalbefolkning og for tilreisende. Skolene blir en viktig målgruppe og brannvernopplæring skal være en del av tilbudet.

Med den monumentale, nygotiske fasaden, det karakteristiske tårnet og den åpne gårdsplasssen er brannstasjonen et teknisk kulturminne i seg selv. Brannstasjonen er et landemerke i det sentrale sentrum av Bergen og har høy antikvarisk symbol- og egenverdi og er i fredningsklasse.

Hovedbrannstasjonen har tre etasjer og sammen med Hagerupkjelleren og gårdsplassen er det totale arealet 1 600 m2.

Bygget har begrensninger i hva som kan gjøres, man står ikke helt fritt i formingen av bygget til et museum. Bygget må oppgraderes for å kunne brukes som publikumsbygg, bl.a. med brannsikring, rømningsveier, ventilasjon, heis og universell utforming.

De ytre fasadene på Hovedbrannstasjonen ble nylig pusset opp og fasaden er tilbakeført til den opprinnelige teglsteinfasaden.

Prosjektleder i Etat for utbygging: Svein Erik Rollstad