Gå tilbake til:
Du er her:
Gamle Arna gymnas som skal bli erstatningsskole
Gamle Arna gymnas i Garnesstølen blir gjort om til erstatningsskole.
Bilde: Svein Harkestad (CC BY-SA 3.0)

Byggeprosjekt Arna erstatningsskole

Tidligere Arna videregående skole skal gjøres om til erstatningsskole når arbeidene tar til på Garnes ungdomsskole og Ytre Arna skole.

Status: Gjennomføringsfase.

Prosjektbeskrivelse

De planlagte prosjektene på Ytre Arna skole og Garnes ungdomsskole medfører behov for avlastningslokaler i Arna bydel.

Det har vært en lengre prosess med å kartlegge aktuelle løsninger og det er nå planlagt å kjøpe nåværende Arna videregående skole til bruk som avlastningslokaler i Arna. Det vil være behov for noen tilpasninger av bygget før det kan tas i bruk.

For å få plass til alle elevene, vil en paviljong som i dag står ved Sædalen skole flyttes til Garnes.

Moduler fra Sædalen til Garnes er ferdig glyttet pr. 16.05.2019 som planlagt. Flyttingen har gått meget bra og utbendig sammenføyning, taktekking og maling er utført i juni 2019.

Innvendig komplimentering og ferdigstillelse av Modulskolen vil pågå til slutten av oktober. Ferdigstillelse av alle entreprenørytelser vil være 20.11.2019.

Fakta

  • Adresse: Garnesstølen 63, 5264 Garnes
  • Bruttoareal: 3000 m² paviljong+ eksisterende lokaler
  • Prosjektkostnader: Ikke fastlagt
  • Byggherreombud: ÅF Advansia
  • Ferdigstillelse: 4. kvartal 2019
  • Arkitekt: Ikke valgt
  • Entrepriseform og entreprenører: Totalentreprise flytting av paviljong og grunnarbeid, Bjørn Døsen AS. Totalentreprise oppgradering av eksisterende lokaler, Abora prosjekt AS.

Etat for utbygging prosjektleder: Bjørnar Vindenes