Gå tilbake til:
Du er her:
Garnes ungdomsskole
Garnes ungdomsskole slik den ser ut før prosjektet tar til.

Byggeprosjekt Garnes ungdomsskole

Garnes ungdomsskole skal rives og erstattes av nybygg med plass til 500 elever.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Tilstanden på skolen er dårlig. Etter utredninger er det besluttet at Garnes ungdomsskole skal rives og bygges ny med en kapasitet til 500 elever. Ungdomstrinnet på Ytre Arna er overført til Garnes ungdomsskole fra høsten 2018.

Arbeid med reguleringsplan samt prosjektering pågår, og beregnet ferdigstillelse er nå oppdatert til årsskiftet 2021/22. Denne fremdriften forutsetter at man starter prosjektering underveis i behandlingstiden for reguleringsplanen, samt at erstatningslokaler blir tilgjengelige til planlagt tid.

Skisseprosjekt vil foreligge senvinter 2019.

Mens byggearbeidene pågår vil skolen ha tilhold i erstatningslokaler like ved.

 

Fakta

  • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
  • Bruttoareal: Ikke fastlagt
  • Prosjektkostnader: 330 mill.kr.
  • Ferdigstillelse: Utgangen av 2022
  • Arkitekt: Terje Grønmo arkitekter as
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Prosjekteringsgruppe. Malnes & Endresen AS

Etat for utbygging prosjektleder: Vetle Vindenes