Gå tilbake til:
Du er her:
Ilustrasjon av nye Holen skole
Slik kommer nye Holen skole til å bli seende ut.
Bilde: HUS Arkitekter/Cubus/Brick Visual

Byggeprosjekt Holen skole

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig skoleanlegg. Ungdomsskolebygget skal rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg. Resten rehabiliteres.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjon av nye Holen skole
Illustrasjon av den nye skolen i fugleperspektiv.
Bilde: HUS Arkitekter/Cubus/Brick Visual

Holen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med bygningsmasse fra 1950-tallet. Det er utfordrende tomteforhold med stor høydeforskjell mellom byggene, som opprinnelig var to separate skoler og er atskilt av en privat vei.

Barne- og ungdomstrinnet ved Holen skole ble slått sammen i 2009 og har bl.a. felles administrasjon. Elevtallet i dag er ca. 180 ved barnetrinnet og ca. 300 ved

Illustrasjon av nye Holen skole
Illustrasjon av nye Holen skole.
Bilde: HUS Arkitekter/Cubus/Brick Visual

ungdomstrinnet.

Den nye skolen skal bli en kombinertskole med kapasitet på 650 elever. Barnetrinnet skal romme 250 elever og ungdomstrinnet 400 elever.

 

De to tomtene ved Holen skole, med ungdomstrinnet på øvre tomt og barnetrinnet på nedre, ligger komplisert til med begrenset areal og høydeforskjell på 15

Rivning av skolebygg
Rivning av den gamle Håstein skole som var ungdomsskoledelen på Holen.
 

meter. Slik skolen står i dag, oppleves den i praksis som to skoler med vanskelig tilgjengelighet og kommunikasjon mellom bygningene på øvre og nedre tomt.

Det arbeides med forslag til ny reguleringsplan, som tilsier at rekkefølgekravene trolig vil bli omfattende. I tillegg må det tas hensyn til at grunnarbeidene vil medføre en stor risiko grunnet tomtens beskaffenhet.

Kostnadsestimatet er fortsatt usikkert, og vil kunne bli gjenstand for oppdatering når reguleringsplanen er ferdig og prosjekteringen er kommet lengre.

Rivingsarbeidet er ferdig og ble avsluttet i begynnelsen av september 2019. Arbeidet ble utført av AF Decom AS. Bygningsrestene er tatt hånd om etter en egen avfallsplan. Betongrestene av ungdomsskoledelen er resirkulert og skal bli til vei i Nederland.

Fakta

  • Adresse: Øvre Holen 4, 5163 Laksevåg
  • Bruttoareal: ca. 9.200 m²
  • Antall elever: inntil 650
  • Prosjektkostnader: ca. 490 mill. kr.
  • Ferdigstilles: 2021
  • Reguleringsplan: Fortunen AS
  • Entreprenør: LAB Entreprenør AS
  • Byggherreombud: HR Prosjekt AS

Etat for utbygging prosjektleder: Hanne Thorsen