Gå tilbake til:
Du er her:
Holen skole
SNART FERDIG: Holen skole er klart til innflytting 4. januar 2021.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Byggeprosjekt Holen skole

Holen skole skal kobles sammen til et helhetlig skoleanlegg. Ungdomsskolebygget skal rives og erstattes av nybygg. Deler av barnetrinnet blir erstattet av nybygg. Resten rehabiliteres.

Status: Ferdig

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjon av Holen skole
Illustrasjon av hvordan Holen skole kommer til å se ut når den er ferdig.
Bilde: HUS Arkitekter/Cubus/Brick Visual

Holen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med bygningsmasse fra 1950-tallet. Det er utfordrende tomteforhold med stor høydeforskjell mellom byggene, som opprinnelig var to separate skoler og er atskilt av en privat vei.

Rivning av skolebygg
Rivning av den gamle Håstein skole som var ungdomsskoledelen på Holen.

Barne- og ungdomstrinnet ved Holen skole ble slått sammen i 2009 og har bl.a. felles administrasjon. Elevtallet i dag er ca. 180 ved barnetrinnet og ca. 300 ved ungdomstrinnet.

Den nye skolen skal bli en kombinertskole med kapasitet på 650 elever. Barnetrinnet skal romme 250 elever og ungdomstrinnet 400 elever.

De to tomtene ved Holen skole, med ungdomstrinnet på øvre tomt og barnetrinnet på nedre, ligger komplisert til med begrenset areal og høydeforskjell på 15 meter. Slik skolen står i dag, oppleves den i praksis som to skoler med vanskelig tilgjengelighet og kommunikasjon mellom bygningene på øvre og nedre tomt.

Gangvei på Holen skole
GANGVEI: En gangvei forbinder Kringsjåveien med Øvre Holen.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Det arbeides med forslag til ny reguleringsplan, som tilsier at rekkefølgekravene trolig vil bli omfattende. I tillegg må det tas hensyn til at grunnarbeidene vil medføre en stor risiko grunnet tomtens beskaffenhet.

Kostnadsestimatet er fortsatt usikkert, og vil kunne bli gjenstand for oppdatering når reguleringsplanen er ferdig og prosjekteringen er kommet lengre.

Hjemmeområde for barnetrinnet
TOTALREHABILITERT: Barneskolen ved Kringsjåveien er fra 1959, men har gjennomgått en totalrehabilitering.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Rivingsarbeidet ble avsluttet i begynnelsen av september 2019. Arbeidet ble utført av AF Decom AS. Bygningsrestene er tatt hånd om etter en egen avfallsplan. Betongrestene av ungdomsskoledelen er resirkulert og skal bli til vei i Nederland.

Les mer om hvordan prosjektet har jobbet med klima- og miljøhensyn:
 

Film som viser rivningen av den tidligere ungdomsskolen

Fakta

  • Adresse: Øvre Holen 4, 5163 Laksevåg
  • Bruttoareal: ca. 9.200 m²
  • Antall elever: inntil 650
  • Prosjektkostnader: ca. 665 mill. kr.
  • Ferdigstilles: 2021
  • Reguleringsplan: Fortunen AS
  • Entreprenør: LAB Entreprenør AS
  • Byggherreombud: HR Prosjekt AS

Etat for utbygging prosjektleder: Hanne Thorsen og Jan Johannessen