Gå tilbake til:
Du er her:
Kronstad oppveksttun
Kronstad oppveksttun
Bilde: Astri Kamsvåg

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

Skolebyggene, Kronstad og Hunstad, er bygd sammen til Kronstad oppveksttun. Prosjektet har omfattet rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen får plass til 300 elever og barnehage med 80 plasser.

Status: Ferdig

Prosjektbeskrivelse

Skolene Kronstad og Hunstad var to nabobygg. De er nå bygd om til et nytt oppveksttun. Kronstad oppveksttun vil bestå av barnehage og barneskole. I tillegg skal byggene knyttes sammen med en lukket gangbro som vil gå over Jonas Lies vei. 

Oversiktsbilde Kronstad oppveksttun
NYBYGG: Noe er helt nytt og noe er totalrehabilitert på Kronstad oppveksttun.
Bilde: Astri Kamsvåg

Mellombygget på Kronstad skal rives og erstattes av et nytt mellombygg i tre etasjer. Den midtre paviljongen på Hunstad skal rives og erstattes av en ny paviljong i tre etasjer. Nåværende gymsal på Hunstad siden skal erstattes av en større gymsal og et nytt svømmebasseng.

Gangbro over Jonas Lies vei
SKYWALK: En innebygd gangbro skal ta elevene tørrskodd over Jonas Lies vei.
Bilde: Ola Henning Målsnes

I tillegg til rehabiliteringen, skal skolene bygges om for å gjøre bygningsmassen mest mulig tilpasset funksjons- og arealprogrammet i skolebruksplanen.

Fordi gjeldende reguleringsplan er gammel, har planmyndighetene stilt krav om reguleringsplan. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 29. januar 2020.

Kronstad skole slik den ser ut før byggearbeidene.
Kronstad skole slik den ser ut før byggearbeidene.
Bilde:  

Utbyggingen skal skje i et byggetrinn. Elevene skal være på Fana gymnas mens utbyggingen pågår.

 Etat for utbygging samarbeider med antikvariske myndigheter i prosjektet. Byantikvaren mener Kronstad har stor arkitekturhistorisk verneverdi.

Kronstad skole er bygget i 1953 og 1964. Oppgraderinger og rehabiliteringer er utført og skolens ytre fasader er i god stand, men innvendig er det et stort vedlikeholdsetterslep og skolen er derfor moden for totalrehabilitering. Hunstad skole ligger i umiddelbar nærhet til Kronstad, atskilt av vei. Den har tidligere vært brukt til spesialundervisning for hørselshemmete barn i statlig regi.

Hunstad er bygget i 1973 og tilstanden er bedre enn på Kronstad, men det er behov for noe oppgradering av bygningsmassen. Elevtallsprognoser viser også behov for større kapasitet på skolene i området.

 

Fakta om prosjektet

 • Prosjekt: U2550 Kronstad oppveksttun - ombygging, riving, nybygg, sammenkobling
 • Adresse: Edvard Griegsvei 26, 5053 Bergen
 • Bruttoareal: 10 015 m²
 • Antall elever: 300
 • Antall barnehagebarn: 80
 • Byggestart: Våren2020
 • Ferdig: Skolestart høsten 2022
 • Regulering: ABO Plan & Arkitektur
 • Arkitekt: LINK Arkitektur AS
 • Ekstern prosjektleder: Artec AS
 • Byggherreombud: Opak AS
 • Samspillsentreprenør: HENT AS
 • Kostnadsramme: 598,5 millinoner kr.

 

Etat for utbygging prosjektleder: Gerd Hole