Gå tilbake til:
Du er her:
Kronstad oppveksttun
Kronstad oppveksttun
Bilde: Arkitekt: LINK arkitektur AS Bergen

Byggeprosjekt - Kronstad oppveksttun

Skolebyggene, Kronstad og Hunstad, skal bygges sammen til Kronstad oppveksttun. Prosjektet omfatter rivning, rehabilitering og nybygg. Skolen får plass til 300 elever og barnehage med 80 plasser.

Status: Planleggingsfase

Prosjektbeskrivelse

Skolene Kronstad og Hunstad er to nabobygg. De skal bygges om til et nytt oppveksttun. Kronstad oppveksttun vil bestå av barnehage og barneskole. I tillegg skal byggene knyttes sammen med en lukket gangbro som vil gå over Jonas Lies vei. Mellombygget på Kronstad skal rives og erstattes av et nytt mellombygg i tre etasjer. Den midtre paviljongen på Hunstad skal rives og erstattes av en ny paviljong i tre etasjer. Nåværende gymsal skal erstattes av en større gymsal.

I tillegg til rehabiliteringen, skal skolene bygges om for å gjøre bygningsmassen mest mulig tilpasset funksjons- og arealprogrammet i skolebruksplanen.

Fordi gjeldende reguleringsplan er gammel, har planmyndighetene stilt krav om reguleringsplan. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret 29. januar 2020.

Kronstad skole slik den ser ut før byggearbeidene.
Kronstad skole slik den ser ut før byggearbeidene.
 

Utbyggingen vil skje i to byggetrinn. Elevene kan da være på Kronstad skole mens Hunstad bygges om - og omvendt. Etat for utbygging samarbeider med antikvariske myndigheter i prosjektet. Byantikvaren mener Kronstad har stor arkitekturhistorisk verneverdi.

Kronstad skole er bygget i 1953 og 1964. Oppgraderinger og rehabiliteringer er utført og skolens ytre fasader er i god stand, men innvendig er det et stort vedlikeholdsetterslep og skolen er derfor moden for totalrehabilitering. Hunstad skole ligger i umiddelbar nærhet til Kronstad, atskilt av vei. Den har tidligere vært brukt til spesialundervisning for hørselshemmete barn i statlig regi.

Hunstad er bygget i 1973 og tilstanden er bedre enn på Kronstad, men det er behov for noe oppgradering av bygningsmassen. Elevtallsprognoser viser også behov for større kapasitet på skolene i området.

Etat for utbygging prosjektleder: Gerd Hole

Fakta om prosjektet

 • Prosjekt: U2550 Kronstad oppveksttun - ombygging, riving, nybygg, sammenkobling
 • Adresse: Edvard Griegsvei 26, 5053 Bergen
 • Bruttoareal: 10 015 m²
 • Antall elever: 300
 • Antall barnehagebarn: 80
 • Byggestart: Byggetrinn 1 våren 2020/ Byggetrinn 2 våren 2022
 • Ferdig: Byggetrinn 1 vinter 2021/22/ Byggetrinn 2 skolestart 2023
 • Regulering: ABO Plan & Arkitektur
 • Arkitekt: LINK arkitektur AS Bergen
 • Ekstern prosjektleder: Artec AS
 • Samspillsentreprenør: HENT AS