Gå tilbake til:
Du er her:
Nordnes oppveksttun
Nordnes oppveksttun er nå ferdig totalrehabilitert og ble tatt i bruk igjen ved skolestart 2020.
Bilde: KRISTIN BERGITTE HAUGE

Byggeprosjekt Nordnes oppveksttun

Nordnes oppveksttun er rehabilitert og bygget om til en to-parallells barneskole med integrert forsterket avdeling og barnehage. Oppveksttunet ble innflyttet ved skolestart 2020.

Status: Ferdig

Prosjektbeskrivelse

Planene for utbedring av Nordnes skole og etablering av et oppveksttun har pågått over en lengre periode. I den første fasen frem til høsten 2017 ble det lagt til grunn en enklere ombygging av skolen hvor en skulle beholde eksisterende klasseromstruktur, tilbygg som skulle huse barnehage samt opparbeiding av utendørsarealer. I løpet av forprosjektfasen har vi endret planløsningene slik at det vil bli en mer åpen aktivitetsbasert skole.

Byggetrinn I er etablering av barnehageplasser i Haugeveien 40. Dette er ferdig og tatt i bruk.

Byggetrinn II er rehabilitering av Nordnes skole samt et tilbygg for barnehageplasser.

Den nye barnehagedelen på Nordnes oppveksttun
OPPVEKSTTUN: Det er bygget en ny barnehage i tilknytning til skolebygget. Nordnes skole har blitt oppveksttun med Nordnes oppveksttun skole og Nordnes oppveksttun barnehage.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Fakta

  • Adresse: Nordnesparken 3
  • Byggestart: Riverarbeider november 2017
  • Ferdig: Siste kvartal 2020
  • Bruttoareal: 5860 m²
  • Antall elever på skolen: 300 stk(inkludert forsterket avdeling med 30 elever)
  • Antall barn i barnehagen: 40 stk
  • Arkitekt: Tom Forsberg, Hus arkitekter
  • Prosjektkostnader: 363 mill.kr
  • Assisterende PL: WSP AS
  • Entreprenøren: Samspillsentreprisen - Constructa Entreprenør AS.

 

 

Etat for utbygging prosjektleder: Chris Johannesson