Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av Nordnes oppveksttun
Illustrasjonen viser hvordan Nordnes oppveksttun blir seende ut etter rehabilitering og påbygging.
Bilde: Lund & Laastad arkitekter

Byggeprosjekt Nordnes oppveksttun

Nordnes oppveksttun blir en to-parallells barneskole med integrert forsterket avdeling og barnehage.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Planene for utbedring av Nordnes skole og etablering av et oppveksttun har pågått over en lengre periode. I den første fasen frem til høsten 2017 ble det lagt til grunn en enklere ombygging av skolen hvor en skulle beholde eksisterende klasseromstruktur, tilbygg som skulle huse barnehage samt opparbeiding av utendørsarealer. I løpet av forprosjektfasen har vi endret planløsningene slik at det vil bli en mer åpen aktivitetsbasert skole.

Byggetrinn I er etablering av barnehageplasser i Haugeveien 40. Dette er ferdig og tatt i bruk.

 

Nytt betongdekke skal bli lekeareal til barnehagen.
De over 120 år gamle bøketrærne skal få være med i det som skal bli det nye lekearealet til barnehagen.
Bilde: Chris Johannesson

Byggetrinn II er rehabilitering av Nordnes skole samt et tilbygg for barnehageplasser.

Tilbygget
Tilbygget skal romme barnehagen i oppveksttunet.
Bilde: Chris Johannesson

Fakta

  • Adresse: Nordnesparken 3
  • Byggestart: Riverarbeider november 2017
  • Ferdig: Siste kvartal 2020
  • Bruttoareal: 5860 m²
  • Antall elever på skolen: 300 stk(inkludert forsterket avdeling med 30 elever)
  • Antall barn i barnehagen: 40 stk
  • Arkitekt: Tom Forsberg, Hus arkitekter
  • Prosjektkostnader: 363 mill.kr
  • Assisterende PL: WSP AS
  • Entreprenøren: Samspillsentreprisen - Constructa Entreprenør AS.

 

 

Etat for utbygging prosjektleder: Chris Johannesson