Gå tilbake til:
Du er her:
Søreide ungdomsskole
Søreide ungdomsskole
Bilde: Tor Milde

Byggeprosjekt Søreide ungdomsskole

På den tidligere tomten til barneskolen på Søreide, skal det bygges ny ungdomsskole. Detaljregulering for nytt skolebygg er startet opp.

Status: Planleggingsfasen

Prosjektbeskrivelse

I skolebruksplanen ble det vedtatt å utrede muligheter for og kostnader ved å bygge en ny ungdomsskole på Søreide med plass til 400 elever.

Det ble våren 2017 gjennomført en mulighetsstudie på tomten hvor Søreide barneskole var tidligere. Studien viser at det vil være mulig å få plass til en ungdomsskole for 400 elever på tomten.

En ny vurdering av hva som er en realistisk fremdriftsplan på dette prosjektet tilsier at ferdigstillelse først vil være i 2024/2025. Det vil imidlertid være behov for midler knyttet til regulering de første årene, samt til oppstart av prosjektering/planlegging mot slutten av økonomiplanperioden.

Foreløpig har prosjektet en kostnadsramme på 237 millioner kroner.

 

Fakta

  • Adresse: Ytrebygdsveien 51
  • Areal: 6000 m²
  • Elevtall: 400 stk
  • Detaljregulering: Rambøll AS
  • Fremdrift: Skolestart 2025

Etat for utbygging prosjektleder: Tor Milde