Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av nye Tveiterås skole
RIVER GAMMELT, BYGGER NYTT: Den nåværende bygningsmassen på Tveiterås skole skal rives og erstattes av et nybygg.
Bilde: HLM ARKITEKTER

Byggeprosjekt: Tveiterås skole

Nåværende Tveiterås skole skal rives og bli erstattet av et nybygg. I byggeperioden holder skolen til i erstatningsskolen på Sydneshaugen.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Tveiterås skole er en spesialskole som gir undervisning både på barne- og ungdomstrinnet. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole. Den gir et tilbud til barn som har behov for et særskilt tilrettelagt undervisningstilbud som ikke kan gis i nærskolen eller på skoler med forsterket avdeling. Skolen har 40 elever og 60 ansatte.

Bilde av eksisterende Tveiterås skole
NÅVÆRENDE BYGG: Slik ser det eksisterende bygget på Tveiterås skole ut.
Bilde:  

Det eksisterende bygget er fra 1971. Utformingen av nåværende bygg har uegnede løsninger som gjør hverdagen tungvint både for elever og ansatte. Det er blant annet høydeforskjeller som er lite egnet for brukere av rullestol. Skolen har også et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Bystyret har vedtatt at den eksisterende bygningsmassen skal rives og erstattes av et nybygg. Målet for prosjektet er å gi elever og ansatte en funksjonell skole på høyde med tilsvarende ellers i landet.

I byggeperioden skal elevene bruke erstatningsskolen på Sydneshaugen. Rivearbeidene tar til så snart elevene har flyttet ut. De første arbeidene på tomten vil skje på nyåret 2021. I gjennomføringen av prosjektet legges det opp til god medvirkning fra dem som bruker skolen.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Det skal velges miljøvennlige materialer og det er også krav om hygieniske overflater. I forbindelse med rivningen er det stilt krav om gjenbruk av materialer så langt som mulig. Byggeplassen skal være fossilfri.

Fakta

  • Prosjekt: Tveiterås skole – rivning og nybygg
  • Adresse: Haakon Sæthres veg 42, Paradis
  • Rivearbeid: 2.260 m²
  • Nybygg: 3.500 m²
  • Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag.
  • Entreprenør: Veidekke AS
  • Arkitekt: HLM Arkitekter
  • Oppstart rivearbeid: Nyåret 2021
  • Planlagt ferdig: Våren 2023
  • Kostnadsramme: 262,6 millioner kroner.

Prosjektleder i Etat for utbygging: Hanne M. Thorsen