Gå tilbake til:
Du er her:
Det Hanseatiske Museum
HALVVEIS TIL GJENÅPNING: Fire år har gått siden restaureringen av Det Hanseatiske Museum begynte.
Bilde: Silje Helene Dahle

Fire år til gjenåpning - slik ser Det Hanseatiske Museum ut nå

Det over 300 år gamle bygget er halvveis gjennom restaureringen, som krever at alt bygges slik det ble gjort på 1700-tallet.

Det Hanseatiske Museum har en helt spesiell betydning for verdensarven, og er det eneste hanseatiske bygget i verden hvor det er mulig å ha en autentisk hanseatisk utstilling. Nå har det gått fire år siden restaureringen begynte i 2018, og fire år gjenstår enda til museet er planlagt å åpne i 2026. Bergen kommune antar å bruke 397 millioner på restaureringen av bygget.

LES MER: Byggeprosjekt - Det hanseatiske museum

Måtte heve bygget 90 cm

Bygget har måttet tåle store setningsskader med råttent bolverk siden det ble gjenreist etter bybrannen i 1702. Bolverket danner fundamentet bygget står på, og består av lag på lag med trestokker. For å rette opp skadene blir det gamle bolverket byttet ut med et nytt. 

Før Det Hanseatiske Museum i Finnegården åpner for både bergensere og turister igjen er det fortsatt mye som må på plass. Det største prosjektet med restaureringen har vært å løfte bygget halvannen meter for å heve det opp til den opprinnelige høyden. Først etter dette var gjort kunne arbeidet med det nye fundamentet for bygget begynne. 

Det Hanseatiske Museum er heist opp, og tømmerstokkene som danner bolverket er delvis lagt
SVEVER OVER BAKKEN: Hele bygget har blitt hevet 90 cm etter å ha sunket gjennom årene.
Bilde: Silje Helene Dahle
Tømmerstokk som har blitt hugget ut
HUGGET UT FOR HÅND: Alle stokkene er hugget ut med øks og legges lagvis for å danne fundamentet til bygget.
Bilde: Silje Helene Dahle

Det er ikke fort gjort å restaurere et så gammelt og verneverdig bygg som Det Hanseatiske Museum. Vernemyndighetene har egne krav til restaurering av fredede bygg. Mest mulig av det originale materialet skal bevares, nye materialer skal ha original kvalitet, og det skal brukes opprinnelige håndverksteknikker. Derfor har blant annet alle boltene blitt smidd for hånd, og de nye tømmerstokkene som danner bolverket blir hugget ut med øks. 

Bolverk med lag på lag av tømmerstokker
LAG PÅ LAG MED STOKKER: Under bygget blir det nå lagt seks lag med tømmerstokker som utgjør bolverket for bygget. Stokkene har først lagt seks måneder i saltvann og seks måneder på land for konservering.
Bilde: Silje Helene Dahle

Viktig del av kulturarven

Prosjektleder for utstillingen Lars-Henrik Milert
PROSJEKTLEDER FOR UTSTILLINGEN: Lars-Henrik Milert.
Bilde: Silje Helene Dahle

Prosjektleder for utstillingen Lars-Henrik Milert mener den fredede bygningen er en viktig del av kulturarven i Bergen, og forteller at den hanseatiske historien har hatt påvirkning på alt fra språk til arkitektur i Bergen. 

– Historien er viktig for å forstå fremtiden også, og da mener jeg det er viktig å ta vare på historien, sier han.

Det er 150 år siden Johan W. Olsen startet museum i Finnegården. Da Olsen stiftet museet var det et av de best bevarte byggene etter bybrannen i 1702. Det gjør at bygget har en unik posisjon i Bryggens historie, og i 1979 ble Finnegården sammen med resten av Bryggen en del av UNESCOs verdensarvliste. Husets autentisitet i hansahistorien er en viktig del av grunnen til at Bryggen fikk verdensarvstatusen den har i dag. 

500 gjenstander flyttet ut fra museet

I forbindelse med restaureringen har 500 gjenstander blitt flyttet ut av museet og er oppbevart på lager. Noen av gjenstandene er veldig skjøre, og det må vurderes om de skal tilbake på museet. Enkelte gjenstander trenger vedlikehold og må konserveres. Museet vil også vurdere hvilke nye gjenstander som skal på plass i utstillingen i det nyrestaurerte bygget i 2026. 

Tomme hyller i Det Hanseatiske Museum
TOMT FOR MUESUMSGJENSTANDER: Alle museumsgjenstander er tatt ut av huset, og planleggingen har begynt for hvilke gjenstander som skal inn på museet til utstilling og hvilke nye som skal komme til.
Bilde: Silje Helene Dahle