Gå tilbake til:
Du er her:
Arkeolog graver blant råtne tømmerstokker
UNDER BYGGET: Arkeolog Anna Parczen fra NIKU har gravd seg ned en halv meter og gjør undersøkelser i det råtne bolverket under Det hanseatiske museum.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Graver seg ned til bybrannen i 1702

Etter å ha jekket Det hanseatiske museum opp en meter har arkeologene rykket inn. De har gravd seg ned til bybrannen i 1702.

I februar ble Det hanseatiske museum jekket opp med en meter. Det frigjorde tumleplass for den neste store fasen i prosjektet med å rehabilitere den fredede bygningen. Selve opphavet til problemet for den synkende bygningen er synlig for det blotte øye.

Råttent fundament

– Bolverket er pill råttent, konstaterer prosjektleder Bodil Kvalheim i Etat for utbygging.

- Bolverk er krysslagte, horisontalt liggende tømmerstokker som fungerer som fundament for stort sett alle gamle bygg på Bryggen, forklarer prosjektleder Geir Garlid i Etat for utbygging.

Brent teglstein og krittpiper

Finnegaarden ble reist 1704-1705. Når bygningen nå er løftet har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) kommet til.  De har gravd seg ned til bybrannen i 1702.

– Vi har funnet massevis av brente teglstein og krittpiper. Foreløpig har ikke undersøkelsene vært så funnrike. Når alt er rensket og ferdig gravd, blir det lettere å tolke. Til nå har vi fjernet en del av topplokket og gått omtrent en halv meter ned. Der fant vi disse bjelkene og treverket, sier arkeolog Anna Parczen i NIKU.

Bildet viser to personer som står på fundamentet til Det hanseatiske museum
Prosjektlederne Bodil Kvalheim og Geir Garlid i Etat for utbygging. Når arkeologene er ferdig, kommer det nytt grunnvannsbasseng og bolverk under der de står.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Nytt bolverk og grunnvannsbasseng

Lenger ned enn 1702 har hun ikke tenkt å grave. Det er rammene som er satt av Riksantikvaren. Når arkeologene er ferdig med arbeidet i grunnen, er turen kommet til entreprenørene.

En tømrer skjærer til en laftestokk.
Det hanseatiske museum blir rehabilitert med bruk av gamle håndverksteknikker.
Bilde: Ola Henning Målsnes

– Vi skal legge et nytt grunnvannsbasseng under bygningen. Det kommer også en del tekniske installasjoner og dreneringsledninger. Så blir det lagt et nytt bolverk opp på det. Bolverket skal ligge tørt. Grunnvannsbassenget skal legges til høsten, sier prosjektleder Bodil Kvalheim i Etat for utbygging.

Etter jekkingen er Det hanseatiske museum nå i vater. Når arbeidene er ferdige skal bygget komme opp på samme nivå som de omkringliggende byggene. Siden det er et fredet bygg blir tømmerarbeidene gjort på gamlemåten ved hjelp av tradisjonelle teknikker. Nytt bolverk under Sjøstuen er planlagt utført i løpet av første halvår 2022.