Gå tilbake til:
Du er her:
Holen skole fra utesiden
SNART KLAR: Den siste finpussen pågår på Holen skole. Skolen tok bygget i bruk 4. januar.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Holen skole tatt i bruk

Holen skole er så godt som ferdig. Det gjenstår å få inventar på plass og finpusse uteområdene. Etter flere års opphold i Fyllingsdalen, flyttet skolen hjem 4. januar. Se mange bilder fra skolen.

Det har tatt tid, men nå er Holen skole snart ferdig. Skolen er på åtte plan, men er ikke noen høyblokk. Utformingen av skolen er et svar på den store høydeforskjellen på 15 meter som var mellom ungdomsskoledelen (tidligere Håstein skole) og barneskolen. Byggets form følger tomtegrense og topografi. Bygget starter med plan 1 ved gateplan i Kringsjåveien og ender i 8.etg ved Øvre Holen. 

Bygget følger prinsippet for intern kommunikasjon i alle plan uten å måtte gå ut. Planløsninger er basert på aktivitetsbasert læring, og i større og mindre grupper. Det er idrettshall i underetasjen med størrelse som kvalifiserer for tippemidler. Nedre del er arkitektonisk restaurert for å gi et inntrykk av tidsriktig bygg fra 1950-tallet, men med alle tekniske kvaliteter fra dagens standard. 

Mellombygg og øvre bygg bærer preg av moderne linjer med organisk materialbruk, grønne tak, takterrasser og solceller på tak. Utomhusarbeidene er omfattende og består av støttemurer, trapper, plasser og utrustning av høy kvalitet og stort omfang. 
 

 

Gangvei som går i sikksakk.
GANGVEI: Denne gangveien forbinder Kringsjåveien med Øvre Holen. Nederst i bildet ser du skolebygningen fra 1959 hvor de minste trinnene holder til.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Nybygg med gangbro fra skoleplass
NYBYGG: Nybygget sett fra skoleplassen utenfor det rehabiliterte 1959-bygget. Gangbroen får et skikkelig rekkverk innen elevene flytter inn.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Hjemmeområde for barnetrinn
Hjemmeområde for de laveste trinnene. Den gamle Holen skole er forbeholdt de laveste trinnene og SFO. Bygget er totalrehabilitert.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Gangforbindelse mellom gammelt bygg og nybygg.
GANG: Denne gangen forbinder barnetrinnet med nybygget. Det er mulig å gå tørrskodd fra rom til rom på hele skolen.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Fargerike sittemøbler
FARGERIK: Holen skole blir fargerik. I fargevalget er det brukt jordnære farger i de lavere etasjene og himmelfarger i de øverste.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Skolefritidsordning med benker og bord.
SFO: Skolefritidsordningen (SFO) vil ha base her i den eldste delen av skolen.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Grønt tak
GRØNT: For å sikre økt biologisk mangfold har Holen skole grønne tak. Skolen har tak med 900 kvadratmeter med solceller.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Overbygd parkeringsplass med plass for lek.
UTEOMRÅDE: Prosjektet har hatt utfordringer med å gi elevene nok utearealer. En løsning har vært å gjøre en avtale med naboene. Parkeringsplassene fikk overbygg som kan brukes som lekeareal for barna.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Kantinen
KANTINEN: Midt i bygget er skolens kantine med produksjonskjøkken og rom for skolekjøkkenet.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Idrettshallen på Holen skole
IDRETTSHALL: Idrettshallen er på 646 kvadratmeter. Her er det også scene og i tilknytning til hallen er det garderober, sminkerom og lydstudio.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Dør merket Hjemmeområde og garderobeskap i bakgrunnen.
UNGDOMMER: Bak denne døren kommer 8. til 10. trinn til å ha sitt hjemmeområde.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Garderobeskap med dører i mange farger.
GARDEROBESKAP: Garderobeskapene i tilknytning til hjemmeområdet for ungdomstrinnet.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Amfi med mange stikkontakter.
AMFI: Flere slike amfier finnes i bygget. Og her skulle det ikke være noe problem å lade det elektriske utstyret.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Veps laget av svipenn
VEPS: Denne vepsen er en del av den kunstneriske utsmykningen på Holen skole. Flere steder har kunstneren Robert Johansson brukt svipennen og laget pyrografikk rett på veggen.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Takterrasse med solstoler.
UTSIKT: På en solrik dag kan elevene nyte solen og utsikten fra takterrassen på Holen skole.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Uteområde med lekeapparat
UTEOMRÅDE: Prosjektet har jobbet med å sikre skolen gode uteområder.
Bilde: Ola Henning Målsnes