Illustrasjon av nytt sykehjem på Slettemarken
NYTT SYKEHJEM: Fageråshjemmet er navnet på det nye sykehjemmet som skal erstatte dagens Slettemarken sykehjem.
Bilde: Link Arkitektur

Informasjonsmøte om Fageråshjemmet

30. november blir det holdt informasjonsmøte om arbeidet med å regulere for nytt sykehjem, Fageråshjemmet, på Slettemarken.

Bergen kommune skal rive eksisterende Slettemarken sykehjem, omsorgsboligblokken og Telenorbygget for å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser.

Beboere og andre interesserte er invitert til informasjonsmøte om status for reguleringsarbeidet og planleggingen av det nye sykehjemmet.

Møtet blir holdt torsdag 30. november klokken 18.00–20.00, Slettemarken sykehjem i Adolph Bergs vei 33.

Agenda for møtet

  • Innledning
  • Orientering om planprosessen 
  • Hovedutfordringer
  • Kort presentasjon av løsningsforslag 
  • Orientering om prosjektering – hvor er vi nå?
  • Orientering om medvirkning 
  • Åpen diskusjon og innspill

Her kan du lese mer om forslaget til reguleringsplan slik det så ut da det ble lagt ut til offentlig høring.

Her finner du generell informasjon om byggeprosjektet