Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser hvordan bygget er hevet på innsiden.
Her kan du se hvordan bygget er løftet. Meterløftet skal gi rom for arbeidet med å bedre fundamentet til Det hanseatiske museum. Bygningen har store setningsskader.
Bilde: LEIF HOLMSEN

Jekket hele museet opp én meter

Bak byggeplassgjerdet til Det hanseatiske museum har noen tatt et krafttak. Hele bygget er jekket opp med en meter.

En viktig milepæl i arbeidene til Etat for utbygging med å rehabilitere Det hanseatiske museum i Finnegården er nådd. Den fredede bygningen fra 1704/05 er nå jekket opp med en meter.

Det gjør det mulig for prosjektet å gjennomføre en annen viktig oppgave, nemlig å få på plass nye fundamenter som bolverk under sjøstuen og steinfundamenter under murtasken. I tillegg skal det etableres nye grunnvannsbassenger under begge bygningene.

På taket av Det hanseatiske museum kan du se hvordan jekkene i svart stål går gjennom hele bygningen.
På taket av Det hanseatiske museum kan du se hvordan jekkene i svart stål går gjennom hele bygningen.
Bilde: Leif Holmsen

Et nødvendig løft

Årsaken til at prosjektet er satt i gang er at det lenge har vært kjent har museumsbygningen har store setningsskader. Det gjør at bygget i dag ligger mye lavere enn da det ble bygget. Meterløftet må til for å sikre det mot fremtidige skader.

- Bygningen har mange setninger. Før vi kunne begynne å jekke har vi rettet opp bygningen så mye som det lar seg gjøre. Det er for å få det mest mulig jevnt. Deretter har vi løftet bygget med en meter, forteller byggeleder Leif Henrik Holmsen i Erstad og Lekven AS.

Grundige forberedelser

Det er naturlig nok mer enn én jekk som skal til for å gjøre jobben. Det fredede bygget har sin vekt i mer enn gull. Belastningen fordeler seg på hver enkelt jekk som kan ta hånd om 20 tonn. Arbeiderne som har gjort jobben har gått fra jekk til jekk og hevet bygget et par centimeter om gangen. Det blir anslått at ett stykk hanseatmuseum veier 370 tonn.

Bygningsarbeidere som justerer de store jekkene som går gjennom hele bygget.
Bygningsarbeiderne har brukt fire dager på å gjennomføre selve løftet. Selve jekken fungerer ikke så veldig mye annerledes fra den vi bruker når vi skifter dekk.
Bilde: Leif Holmsen

- Det har vært mye forberedende arbeider med å etablere fundamenter for riggen, riggen og å rette opp bygningen. Det er en stor prosess selv om selve løftet har blitt gjort på få dager. Hele bygningen er låst i en ramme. Det er den rammen som blir løftet opp, sier Holmsen.

- Du får det til å høres enkelt ut?

- Det er takket være at de som gjør dette er dyktige. Det er ikke mange som kunne utført arbeidet. Og så er det heller ikke mange bygg av denne størrelsen som blir jekket på denne måten. Det er unikt, sier byggeleder Leif Henrik Holmsen.