Gå tilbake til:
Du er her:
Kronstad oppveksttun
Kronstad oppveksttun
Bilde: Illustrasjon: LINK arkitektur AS Bergen

Invitasjon til prekvalifisering for kunstoppdrag ved Kronstad Oppveksttun

Bergen kommune inviterer profesjonelle kunstnere til å melde interesse for kunstprosjekt til Kronstad oppveksttun.

Om prosjektet

Kronstad oppveksttun ligger på Kronstadhøyden sør for Bergen sentrum, i et tettbygd, boligdominert byområde med mange barnefamilier. Eksisterende Kronstad og Hunstad skoler samles til ett anlegg som skal romme barnehage, 1.-7. trinn og SFO. Byggene skal forbindes med en innebygget gangbro over Jonas Lies vei. Oppveksttunet dimensjoneres for 80 barnehagebarn, 300 skoleelever og til sammen 60 ansatte. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2022.

Om kunstoppdraget

Kunstutvalget ønsker at kunsten får være nærværende og virksom i den aktive organismen oppveksttunet er. Kunst kan både møte det enkelte individ og bidra i byggingen av fellesskapet. På sitt beste har kunst mange innganger og blir gjenskapt i møte med barn eller voksne igjen og igjen. Kunstprosjektet bør dra veksler på det engasjementet for mangfold og kreativitet som allerede finnes på skolen. Kunstprosjektet må kunne kommunisere på tvers av sosial og kulturell bakgrunn.

Vi søker kunstnere til ett større uteprosjekt og til flere prosjekter inne. I noen av prosjektene inviteres kunstnere til å utforme funksjonelle elementer som i utgangspunktet var planlagt som del av byggeprosjektet. Oppdragene kan bli tildelt direkte til enkeltkunstnere, eller via parallelloppdrag mellom 2-3 kunstnere. Kunstutvalget velger kunstnere på fritt grunnlag, og forbeholder seg rett til å kunne velge kunstnere som ikke har meldt seg via denne invitasjonen.

Kunstbudsjettet er på 3 millioner kroner. Byggestart er vår 2020 Ferdigstillelse av byggeprosjektet er skolestart 2022.

Søk innen 1.desember

Vi ber om at interesserte kunstnere sender én – 1 – pdf-fil med kort begrunnelse for interesse, bildedokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt, samt CV. Materialet skal være på maksimum 10 A4 sider, alt inkludert. Nettlenker kan benyttes som tillegg til dokumentasjon.

Søknadsfrist 01.12.2020. Søknaden sendes til kunstkonsulent konsulent@skjeggestad.org

OBS! Merk emnefeltet "Kunst til Kronstad oppveksttun".

Kunstplan og tegninger: