Gå tilbake til:
Du er her:
Fasaden på Bergen rådhus
FERDIG: De utvendige arbeidene på Bergen rådhus er nå ferdig. Søylene er rehabilitert, forsterket og utstyrt med katoder som beskytter mot korrosjon.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Rådhusfasaden er nå helt ferdig

For nøyaktig tre år siden var fasadens tilstand årsaken til at rådhuset ble flyttet ut i løpet av en dag. Nå er fasaden helt ferdig.

13. september 2018 kom meldingen til alle ansatte i rådhuset: Betongsøylene i fasaden oppfylte ikke sikkerhetskravene i forskriftene. På kort tid ble rådhuset tømt og de ansatte flyttet i erstatningslokaler. Der er de ennå.

Litt lysere søyler

Fasaden på rådhuset før rehabilitering.
FØR: Slik så søylene ut før de ble rehabilitert.
Bilde: Nina Blågestad

Nå er arbeidet med fasadene helt ferdig. Den siste sluttpussen ble avsluttet 3. juni og hele fasaden er gjennomgått av byggherren og Betongconsult. Alle stillasene og presenningene er borte. Og alle kan se hvordan det blir seende ut.

De nye søylene ser lysere ut enn de tidligere. Forklaringen er at steinkornene har en mindre størrelse enn den steinen som var brukt i naturbetongen. Det gjør at fargen på mørtelen blir mer fremtredende og gir en lysere visuell effekt. Forskjellen blir utjevnet over tid.

Har boret inn 4.000 bøyler

- Vi har forsterket søylene ved å bore inn omtrent 4.000 rustfrie tilleggsbøyler rundt hovedarmeringen. Fra 2. til 5. etasje er det montert ekstrastålsøyler på innsiden av mange betongsøyler. For å hindre fremtidig rust av armeringen, er det montert et nett av titantråd i pussen på søylene. Dette nettet blir koblet til svakstrøm og det vil holde fukt ute av konstruksjonen, sier prosjektleder Arvid Jacobsen i Etat for utbygging.

Dersom søylene hadde vært rehabilitert med naturbetong, ville bredden på dem blitt endret fra 15 til 30 centimeter. Det hadde hatt uheldig virkning på lysforholdene inne i bygningen. I den ferdige løsningen er det brukt mineralittpuss. I denne pussen er det brukt tilsvarende morenestein som i de store steinene på rådhuset.

- Både kommunen som byggherre, betongrådgiverne våre og byantikvaren har fått mye godord østfra for at vi har bevart dette Viksjøbygget, spesielt sett i lys av den tapte kampen for bevaring av Y-blokken i regjeringskvartalet, forteller Jacobsen.