Gå tilbake til:
Du er her:
Rivearbeid på Eidsvåg skole
RIVES: Hele bygningsmassen utenom 1952-bygget til høyre skal rives på Eidsvåg skole. Det skal gi plass til nybygg og idrettshall.
Bilde: Pro Tech AS

Rivearbeidene i gang på Eidsvåg

Arbeidet med å rive deler av den gamle bygningsmassen på Eidsvåg skole er i gang. Du kan følge prosessen på nettet.

Rivningsarbeidene blir gjort for å gjøre plass til nytt skolebygg og idrettshall. Tre av byggene på skoletomten skal rives. Det eneste bygget som skal stå igjen er 1952-bygget. Dette bygget skal gjennom en omfattende ombygging og rehabilitering.

De innvendige rivearbeidene begynte i september. Nå har arbeidet med utvendig rivearbeid kommet godt i gang. I tillegg skal bygningsrester sorteres og det sorterte avfallet skal kjøres bort. Rivningsarbeidene er ventet å bli avsluttet i januar 2022.

Denne tidshoppfilmen viser utvendig rivning i perioden 28. september til 1. november