Gå tilbake til:
Du er her:

Breiviksbakken: fornying av vann- og avløpsledninger

Bergen Vann skal legge nye vann- og avløpsledninger i Breiviksbakken opp til Helleveien. Dette for å sikre en trygg vannforsyning og separere avløp og overvannsledning.

Nye vannledninger

For å sikre en trygg vannforsyning i området skal vi fornye vannledningene.  Under arbeidet vil vi i kortere perioder måtte stenge vann til abonnentene. Dette kommer vi til å varsle om i forkant.

Separere avløp og overvannsledning 

Separering* av avløp betyr å skille overvann og spillvann (kloakk). Overvannet slippes ut i bekk eller andre naturlige vannveier, og spillvannet ledes til renseanlegg.

Hele prosjektet vil foregå fra krysset Ellerhusveien/ Breiviksbakken opp til Helleveien.

Vi vil gjerne nå deg med informasjon

For å få best mulig treff på SMS-varslingen bruker vi flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregistert for offentlig forvaltning.

Dersom du har andre telefonnummer eller bostedsadresser enn det du har registrert i disse, så bør du registrere deg på https://www.varslemeg.no/ for å motta informasjon på SMS.

Arbeidet vil bli delt inn i 2 deler

Del 1: Oppstart begynnelsen av september 2020 og avsluttes utgangen av 2020

  • Separere  avløpsledninger i krysset Ellerhusveien / Breiviksbakken ca. 30 meter opp i Breiviksbakken.
  • Nye vannledninger

Arbeidet med  ledningen i krysset vil bli delt i 2 faser. Se trafikkplan:

prosjekt
Trafikkplan
 

Del 2: Forventet oppstart januar 2021.

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Ronny Røberg  på e-post: Ronny.Roberg@Bergen.Kommune.no eller på tlf. 55 56 60 00/ mobil 95293847.

*Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til at en mindre mengde avløpsvann ledes til renseanlegg og renses, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader.