Gå tilbake til:
Du er her:

Ibsens gate åpen for gjennomkjøring

Ibsens gate er åpen for gjennomkjøring. Fortsatt trafikkregulering i området: Følg skilting!

 

vann
Asfaltering av Ibsens gate
Bilde: Hildegunn Kvåle

Kiellands gate:

  • Stengt frem til midten av januar 2021 på grunn av anleggarbeid

Edvard Griegs vei (mellom Ibsens gate og Bjørnsons gate)

  • Tillatt å kjøre i begge retninger
  • Ingen gateparkering , kun HC-plass 
  • Parkering på plassen ved Bjørnsons gate opprettholdes

Følg skiltingen!

 

kjøremønster
Kart over kjøremønster
 

Fornying av vann- og avløpsanlegg:

Vi har fornyet eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene i deler av Ibsens gate og hele Kiellands gate og lagt ny ledning for overvann (regnvann) for å separere dette fra spillvannet (kloakken).

Arbeidet som er gjort:

  • Ny vannledning (overføringsledning)
  • Ny avløpsledning
  • Ny overvannsledning (som tar hånd om regn og overflatevann)
  • Fornyet private stikkledninger i gaten

Følgende samarbeidspartnere er med i prosjektet og skal fornye/oppgradere sine anlegg:

Vestland fylkeskommune, BKK Nett AS, Telenor og Bergen Fiber AS.

Fremdrift:

Ibsens gate åpner for gjennomkjøring 30.11.2020.

Prosjektleder Hildegunn Kvåle

Kontaktperson for private ledninger Jac van Geel