Gå tilbake til:
Du er her:

KARENSFRYD: Arbeid på vann- og avløpsnettet

Bergen Vann fornyer hovedledningene for vann og avløp i Karensfryd.

Vannledningen er registrert i kommunens kartsystem som lagt i 1925, og vi antar at avløpsledningen er fra samme periode.

De kommunale ledningene vil bli fornyet med graving, og vi legger nytt ledningsnett med tilsvarende kapasitet og funksjon.

Det kan bli etablert midlertidig vann og avløp for eiendommene i perioden fornyingsarbeidene pågår. Dersom dette blir aktuelt for din eiendom, vil du bli kontaktet av entreprenøren på forhånd.

I forbindelse med fornyingsarbeidene anbefaler vi å fornye private stikkledninger som er tilknyttet hovedledningene. Dersom tilstanden på stikkledningen er dårlig, vil huseiere bli pålagt å fornye de.

Har du spørsmål?

Prosjektleder Bergen Vann: 
Elina Eikemo: Elina.Eikemo@bergen.kommune.no
Telefon Bergen Vann: 5556 60 00