Gå tilbake til:
Du er her:

Løvstakklien-Bøhmergaten: nye vannledninger og separering av avløp

Bergen Vann skal fornye vannledninger og separere avløp i området Løvstakklien – Bøhmergaten. Separering av avløp betyr å skille overvann og spillvann.

Overvannet(regnvannet) skal gå i egne rør til fjorden, mens spillvannet(kloakken) ledes til renseanlegg. I forbindelse med dette prosjektet skal kartlegge området i løpet av 2020. 

Separering av avløp er både økonomisk og miljømessig fornuftig, siden det fører til at en mindre mengde avløpsvann ledes til renseanlegg og renses, samtidig som man unngår utslipp av avløpsvann ved store nedbørsmengder. Pumpestasjoner vil pumpe mindre avløpsvann og reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader.

Får du besøk av oss?

I vedlagt kart ser du hvor vi planlegger arbeid. Gatene er markert med lilla farge. Hus som grenser til disse gatene vil merke økt aktivitetsnivå i tiden fremover.

dg
Arbeidsområde Løvstakklien- Bøhmergaten
Bilde:  

Dette betyr representanter fra kommunen må inn på de eiendommene som grenser mot områder til prosjektet. De skal måle inn høyder på det private anlegget, ta bilder og dokumentere.

Har du spørsmål i forbindelse med dette arbeidet, kan du ta kontakt med prosjektleder hos Bergen Vann, Ronny Røberg, tlf. 55 56 65 94, eller mail: Ronny.Roberg@bergen.kommune.no.