Gå tilbake til:
Du er her:
d
Amalie Skrams vei
Bilde: Google street view

Ny vannledning i Amalie Skrams vei/ Munkebotn

Bergen Vann skal legge ny vannledning fra Amalie Skrams vei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus.

Bergen Vann prosjekterer ny vannledning fra Amalie Skramsvei, til eksisterende vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus (Sandviksleitet) . Dette for å sikre en tryggere vannforsyning til beboere og Sandviken Sykehus. Prosjektering av permanent vannledning er startet opp og vil være ferdig til 01.08.2020

Beboere som i dag får vann fra eksisterende vannledning i Åsaneveien vil bli tilkoblet denne nye ledningen.

Legger provisorisk vannledning for å sikre vannforsyning under anleggsperioden

Før vi starter opp prosjektet vil vi legge en provisorisk vannledning i Munkebotn og fram til Sandviken Sykehus. Dette for å sikre vannforsyning i anleggsperioden. 

Arbeidet med provisorisk vannledning skal være ferdig til sommerferien 2020

Under arbeidet vil vi i kortere perioder måtte stenge vann til abonnentene og veien i Munkebotn . Dette vil vi varsle om i forkant.

For å få best mulig treff på SMS-varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.

Dersom du har andre telefonnummer eller bostedsadresser enn det du har registrert i disse, så bør du registrere deg på https://www.varslemeg.no/ for å motta informasjon på SMS.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Ronny Røberg.

På mail: Ronny.Roberg@Bergen.Kommune.no eller på tlf. 55 56 60 00/ mobil: 952 93 847