Gå tilbake til:
Du er her:

Starefossvingen: vedlikeholdsarbeid på vann- og avløpsledninger

Bergen Vann skal fornye eksiterende vann- og avløpsledninger i Starefossvingen og deler av Starefossveien. Det vil også bli lagt ned nye strømledninger i samme vei.

Rørinspeksjon av stikkledninger er utført og oppfølgingsbrev er sendt til den enkelte hvor det er behov for tiltak.

Fremdrift

Det blir oppstart av gravearbeider i uke 11. Fyllingen Maskin AS vil utføre arbeidet. Anleggsperioden er estimert å pågå ut året.

Trafikkregulering og parkering

Starefossvingen vil i anleggsperioden få redusert fremkommelighet. Det vil ikke bli anledning til å parkere i kommunal vei langs anleggstrasen. Alternativ parkering vil måtte skje i tilknyttete kommunale veier. For beboere med parkering på egen eiendom kan det bli nødvendig med alternativ parkering i en kortere periode.

Det legges opp til kjørbar tilkomst til eiendom i tidsrommet kl. 18-06. Gangbar tilkomst vil opprettholdes hele døgnet.

Entreprenør vil informere underveis i prosjektet med skilting og dialog med naboer.

Tilstandsregistrering

Det er gjennomført en registrering av tilstand på murer nær anleggsområdet.

Kontaktinformasjon

Birger Ottesen

Epost: birger.ottesen@bergen.kommune.no

Telefon: 990 21 372