Gå tilbake til:
Du er her:

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der vi bygger ut det kommunale vannledningsnettet slik at flest mulig boliger knytte seg til kommunal vannforsyning.

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere.

I området Hjellestadvika  er det i tillegg behov for å sanere private utslipp, og det skal også etableres pumpestasjoner for avløp i dette området med tilhørende ledningsnett.

Status november 2020

  • Vi er i gang med å inngå avtaler med berørte beboere angående midlertidig omkjøringsveg.
  • Vi jobber stadig med erverv av grunn til pumpestasjoner, men mangler per i dag en avtale der, og det er uvisst når vi har denne på plass. 
  • Oppdatering kommer når vi har noe mer konkret på denne saken.

Det vil komme mer informasjon når anleggsarbeidene startes opp. Det vil bli holdt et eget infomøte i forkant av byggestart. Invitasjoner sendes ut til beboerne når dette nærmer seg.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med prosjektleder hos Vann- og avløpsetaten, Tanja Røssevold, tlf. 55 56 62 74, eller mail: tanja.rossevold@bergen.kommune.no