Gå tilbake til:
Du er her:
d
Grimstadholmen
Bilde: Bergenskart.no

Utbygging av vann og avløp til Grimstad- Kvitura- Hope

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ut det kommunale vannledningsnettet i området Grimstad- Kvitura- Hope.

Oppdraget er tildelt Fyllingen Maskin AS. Oppstartsmøte med entreprenøren er planlagt 22.2.2021.

Beboere kommer til å få informasjon per brev. 

Rent vann til folk og fjord

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Grimstad-Kvitura-Hope er et område der det kommunale vannledningsnettet skal styrkes slik at flest mulig boliger skal få anledning til å være tilknyttet kommunal vannforsyning.

Samtidig er det behov for å sanere private utslipp, og det skal etablere flere kommunale pumpestasjoner for avløp i dette området.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder hos Vann- og avløpsetaten, Tanja Røssevold, tlf. 55 56 62 74, eller mail: tanja.rossevold@bergen.kommune.no