Gå tilbake til:
Du er her:
d
Grimstadholmen
Bilde: Bergenskart.no

Utbygging av vann og avløp til Grimstad- Kvitura- Hope

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Nå skal vi bygge ut det kommunale vannledningsnettet i området Grimstad- Kvitura- Hope.

Vi har startet arbeidet med vann- og avløpsanlegg på Grimstad

Fyllingen Maskin er engasjert som utførende entreprenør. I uke 12 er det skogrygging og oppstart på sprengningsarbeider som er planlagte aktiviteter.

I uke 13 er det påskeferie, og det vil ikke være anleggsaktivitet. 

Digitalt informasjonsmøte

Vi planlegger et digitalt informasjonsmøte. Dere vil få nærmere informajon om dato og tidspunkt. Linken til møtet kommer her. 

Pålegg om tilknytning

Noen huseiere vil motta pålegg om tilknytning til det kommunale avløpsnettet. Huseiere som blir berørt vil motta informasjon direkte om prosessen rundt dette.

Direkte tilknytning

Noen huseiere vil bli knyttet direkte til det kommunale avløpsnettet der deres eksisterende avløpsledning kommer i konflikt med nytt planlagt kommunalt ledningsanlegg. Berørte huseierne vil bli kontaktet direkte ved behov.

Vi gleder oss til å være i gang!

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Vann- og avløpsetaten: Tanja.rossevold@bergen.kommune.no

Byggeleder: john.ingvald.okland@norconsult.com

Anleggsleder Fyllingen Maskin AS: tommy.jakobsen@fyllingenmaskin.no

Rent vann til folk og fjord

Vann og avløpsetaten har som mål å levere trygt og godt drikkevann til byens innbyggere. Grimstad-Kvitura-Hope er et område der det kommunale vannledningsnettet skal styrkes slik at flest mulig boliger skal få anledning til å være tilknyttet kommunal vannforsyning.

Samtidig er det behov for å sanere private utslipp, og det skal etablere flere kommunale pumpestasjoner for avløp i dette området.