Gå tilbake til:
Du er her:
Nordre Tollbodkai
Nordre Tollbodkai skal bli en møteplass og et område for aktivitet og lek.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Barnas byrom – Aktiv Tollbodkai

Tollbodkai blir et nytt midlertidig byrom i 2023. Hovedmålgruppen er barn og unge mellom 10-18 år, men skal også være et byrom for alle aldre. Frem mot 2025 vil området være under evaluering.

Master og seil: her kan det klatres ! Fishnet vil ha utfordringer for barn i alle aldre - og gode muligheter for opphold med byens beste utsikt
Master og seil: her kan det klatres! Fishnet vil ha utfordringer for barn i alle aldre - og gode muligheter for opphold med byens beste utsikt.
Bilde: Kompan AS

Siste nytt

Vi åpner anlegget for publikum mandag 19.juni 2023, klokken 12:00 ! 

Vi har fått mange gode innspill på hva stedet trenger, og til sommeren 2023 blir 200 biloppstillingsplasser erstattet med flere ulike oppholdssoner, benker, bord og fellesgriller, klatrelek, husker, karuseller og treningsapparater.  Vi bygger lè for vær og vind, og grønne arealer for både fluer, fugler og folk.   

Vi beholder en stor og fleksibel plass som kan brukes til ballsport og sykling, og som også vil kunne benyttes til arrangementer: utekino, skøytebane, loppemarked, konserter eller gatekunstverksteder. Byrommet vil være tilgjengelig for byromsutleie, og vi ønsker et samarbeid med byens food trucks. 

Dronebilde over arbeid på Tollbodkai mars 2023.
Bygger: dronebilde fra mars 2023.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

 

Kommunens kontaktinfo:

Prosjektleder Alexandra Altermark, telefon 409 05 987, mail alexandra.altermark@bergen.kommune.no

 

Formkonsept for Aktiv Tollbodkai
Formkonsept for Aktiv Tollbodkai
Bilde: Asplan Viak AS

Prosjektinformasjon 

Tidslinje

 • Januar 2022: Bli kjent med plassen og målgruppen
 • Februar/mars 2022: Forslag – teste og få innspill
 • Vår/høst 2022: Videre planlegging
 • 2023: Avvikle dagens parkeringsanlegg og bygge et midlertidig byrom
 • 2023-2025: Evaluere og videreutvikle byrommet til en mer permanent løsning
 • 2025-2027: Bygge permanent byrom
Illustrert tidslinje- fra planlegging til permanent anlegg
Illustrert tidslinje, fra planlegging til permanent anlegg.
Bilde: Asplan Viak

Idèmylding vinter 2022

Vinteren 2022 jobbet Bymiljøetaten med tre ulike konsepter for Aktiv Tollbodkai. Disse  var grunnlag for både brukermedvirkningsprosesser og publikumsinnspill.

Brukermedvirkning 

To ungdommer som ser på et av forslagene til ny tollbodkai.
I februar arrangerte vi innspillsverksted med barn og ungdom på tollbodkai.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

I februar arrangerte Bymiljøetaten åpen medvirkningslab på Nordre Tollbodkai. 

Podcast: vær med oss inn på innspillsverkstedet i  Parkpodden!

Å få innspill fra dem som skal bruke området blir viktig gjennom hele levetiden for det midlertidige byrommet. Her vil nabolag, barn og unge, reiseliv/næring, interesseorganisasjoner, utvalg og råd bli involvert, og vi kan bli klokere på hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. 

I vinter snakket vi med hovedmålgruppen, som er barn og ungdom. Her er noen av dem vi fikk innspill fra: 

· 4-6 år : Akasia Nykirken barnehage

· 11 år : Nordnes 5. klassetrinn, Bergen paraidrett

· 13 år: Nordnes 7. klassetrinn, Nordnes idrettslag, Nordnes 7. klasse forsterket avd.

· 14-18 år: Rothaugen ungdomskole 10.klassetrinn, United Sisters, Ungdomshuset, Fellesverket Røde Kors, Langhaugen VGS

Nyskjerrig på innspillene vi mottok? Les her! 

Hva er et midlertidig byrom? 

Bruk av midlertidige møteplasser gir bruk til områder, i påvente av fremtidig byutvikling. Dette bidrar til å skape en levende by, som det er gøy å bo i.

Fine utkikkspunkt fra Nordre Tollbodkai.
Fine utkikkspunkt fra Nordre Tollbodkai.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

“It takes a child to raise a village” 

Vi vil at lek skal være en naturlig og integrert del av bybildet vårt! Lek gir mestring, læring og energi, lek skaper trygghet, nærvær,  byliv og felles byromsgleder. 

Vi ønsker derfor å : 

 • Bruke byen for aktivitet, lek og sosiale møter
 • Se på barn som en sosial ressurs i byrommet
 • Dyrke sambruk: barn, ungdom, voksne, eldre – alle skal med!

Hvorfor kommer den store sentrumslekeplassen til Tollbodkai?  

 • Det er sentrumsnært og solrikt.
 • Stor og fleksibel tomt, med gode forutsetninger for universell utforming.
 • Et område med behov for byutvikling, revitalisering og forgrønning.
 • Fine utsiktpunkt med tydelig bergensk særpreg, sentralt  i Vågens strandlinje.
 • Det kan bli et sted for nærområdet, men også for utflukt: I dag drar vi til Tollbodkai!
 • Les mer om tomtevalget her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/226464

Sirkulær planleggingsprosess: design – prosess – bruk

Aktiv Tollbodkai blir et område for innovasjon og medvirkning. 

Sirkulær planleggingsprosess
Sirkulær planleggingsprosess
Bilde: PPS

Det midlertidige byrommet skaper oppmerksomhet og eierskap, og  innbyggerne får utvikle byrommet ved at det kan tas i bruk tidlig.  Det gir både planleggere og  innbyggere  viktig kunnskap om bruksmuligheter, og gir mulighet til å forkaste, eller innarbeide, utprøvde løsninger i et permanent byrom.  

Prosjektet vil ha høyt fokus på gjenbruk og bærekraft.  Innholdet vi tilfører på Tollbodkaien skal kunne brukes om igjen – enten som del av  det permanente byrommet på kaien,  eller på et annet kommunalt anlegg. 

Fagutredninger

Utformingen av det nye byrommet må forankres i et forsvarlig kunnskapsgrunnlag. Våren 2022 utarbeidet vi derfor en rekke fagutredninger, som skal nyttes inn i den videre planleggingen. Vi har sett på bl.a.  grunnforurensning og geoteknikk, lokalklima, hydrologi, overvannshåndtering og teknisk infrastruktur, støy, luftforurensing, trafikksikkerhet, mobilitet, risiko og sårbarhet, biologisk mangfold, kulturminner, samt byroms- og stedsanalyser.  

Status sommeren 2022

Alt det gode arbeidet som ble gjort våren 2022 har resultert i et skisseprosjekt. Dette vil være grunnlaget for den videre planleggingen frem mot bygging i 2023. Her er utdrag fra skissefasen, og løsningsforslaget så langt: 

Utomhusplan fra skisseprosjektfasen.
Utomhusplan fra skisseprosjektfasen.
Bilde: Asplan Viak AS

Her er utdrag fra skissefasen, og løsningsforslaget så langt: