Gå tilbake til:
Du er her:
Gangvege i Indre Arna
En av snarvegene med trappeløp som skal oppgraderes.
Bilde: Bymiljøetaten

Oppgradering av snarveger i Indre Arna

Bymiljøetaten jobber nå med oppgradering av fem snarveger i Indre Arna, for å øke kvaliteten for gående og syklende.

Hva gjør vi?

Gangveger som blir oppgradert i Indre Arna.
De fem snarvegene som blir oppgradert er markert på kartet. 
Bilde: Bymiljøetaten

De fleste av de fem blir en oppgradering av eksisterende snarveger, hvor en tilfører nye kvaliteter og skaper økt trygghet.

Oppgraderingene består av nytt dekke, håndlister, belysning, rehabilitering av trapper og rydding av sideareal.

Dagens sti fra Teigane og opp til Rambergsvegen vil også bli betydelig oppgradert med trapper og gruset gangveg.

Hvorfor?

Bergen kommune vil gjøre det lettere og mer tilgjengelig å komme seg frem til fots, særlig ved snarveger til kollektivtransport.

Snarvegene vil etter oppgradering framstå som mer attraktive og tryggere å benytte. Det vil være bedre fremkommelighet for gående, som forhåpentligvis vil føre til at flere benytter seg av snarvegene.

Kart

  • Mellom Indre Arna veien og Ådnavegen - Arna Urban (2.1)
  • Mellom Indre Arna veien og Lakslia - Arna Kyrkje (1.2a)
  • Mellom Vallerhaugen og Indre Arna veien (3.2)
  • Mellom Teigane og Rambergsvegen (3.7)

Planlagt oppstart av oppgraderingene er mai 2021.

Snarveg til togstasjonen skal oppgraderes.
Snarveg til togstasjonen skal oppgraderes. På kartet er denne markert med 1.2 a
Bilde: Tormod Bontveit
Snarveg som skal oppgraderes.
Snarveg som skal oppgraderes. På kartet er denne markert som 1.2b.
Bilde: Bymiljøetaten

 

Utsikt mot snarveg som skal oppgraderes.
Utsikt mot snarveg som skal oppgraderes.
Bilde: Bymiljøetaten