Gå tilbake til:
Du er her:
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg er rustet opp.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg har blitt rustet opp. Her ser en gangvegen før opprustning.
Bilde: Erlend Tonning

Ruster opp gang- og sykkelveier i Fana

Bymiljøetaten ruster opp flere gang- og sykkelveier til kollektive holdeplasser i området mellom Midtun og Ulsmåg i Fana.

Det gjelder disse gangvegene:

  • Midtlia – Ulsmåg
  • Austlia – Midtlia
  • Ulsmågskaret – Totlandsvegen
  • Totlandsvegen – Stemmelia
  • Ulsmågvegen – Ulsmågåsen
  • Midttun skole – Øvstunvegen
  • Solåsen - Ulsmåg borettslag
Gangveien mellom Midtlia og Ulsmåg før tiltak.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg før tiltak.
Bilde: Erlend Tonning
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg etter tiltak.
Gangvegen mellom Midtlia og Ulsmåg etter tiltak.
Bilde: Erlend Tonning

Hovedtiltak

Det skal bli tryggere og mer tilgjengelig å gå og sykle. Vegene vi oppgraderer er mye brukt, og veger å gå for å komme seg til kollektivtransport og skole.

Hovedtiltak vil være oppgradering av asfalt, grus, håndløpere og belysning.  

Det er seks tiltak som er under oppgradering. To av tiltakene jobbes det fremdeles med detaljer i byggesak.