Gå tilbake til:
Du er her:
Lyngbøveien
Lyngbøveien på Laksevåg er en av veiene som får bedre trafikksikkerhet. Her kommer det nytt fortau.
Bilde: Elin Horntvedt Gullbrå

Trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022

Les hvor Bymiljøetaten jobber med trafikksikkerhetstiltak i 2021 og 2022. Gater i bydelene Laksevåg, Ytre Arna, Fana, Ytrebygda, Årstad, Fyllingsdalen og Bergenhus får blant annet nye fortau.

Johan Berentsens vei 

I Johan Berentsens vei på Laksevåg skal det etableres rett i underkant av 400 meter fortau fra Nygårdsvikveien til Knut Johnsens vei.  Oppstart av bygging er forventet i 2023.

Johan Berentsens vei
Før-bilde: Johan Berentsens vei skal få nytt fortau.
Bilde: Elin Gullbrå Horntvedt

Bankvegen

I Ytre Arna ble det bygget omtrent 40 meter fortau på manglende strekk i Bankvegen, mellom Ytre Arna skule og eksisterende fortau i bakken ned mot Gaupåsvegen. Fortauet ble ferdigbygget i 2021.

Trafikksikkerheten skal bedres i Bankvegen i Ytre Arna.
Før-bilde av Bankvegen i Ytre Arna.
Bilde: Elin Gullbrå Horntvedt

Korsnesvegen 

I Korsnesvegen i Fana bydel skal det bygges 350 meter fortau med tilhørende overvanns-anlegg. I tillegg kommer det ny veibelysning mellom Krokeidevegen og snuplass for buss ved Krokeide VGS. 

Korsnesvegen.
Korsnesvegen skal få nytt fortau med mer. Dette er før-bilde.
Bilde: Elin Horntvedt Gullbrå

Fanahammeren 

 Fanahammeren
Før-bilde: Bussholdeplassen rustes opp og nytt fortau kommer i Fanahammeren.
Bilde: Elin Horntvedt Gullbrå

På Fanahammeren skal det bygges 125 meter fortau med tilhørende overvanns-anlegg. Det settes også opp ny veibelysning fra kryss med Krokeidevegen. Holdeplass for buss skal også rustes opp her. 

Lyngbøveien 

Lyngbøveien
Før-bilde: Lyngbøveien får blant annet nytt fortau og veibelysning.
Bilde: Elin Horntvedt Gullbrå

I Lyngbøveien i Laksevåg bydel kommer det 825 meter fortau med tilhørende overvanns-anlegg. Det blir satt opp ny veibelysning mellom Nipedalen og Nygårdslien. For å begrense gjennomkjøring skal det etableres buss-sluse nord for Lyngbøtunet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Vann og avløps-etaten, som skal legge ny hovedvannledning langs strekningen. Planlagt oppstartvåren 2022.   

Bønesberget 

Bønesberget.
Før-bilde: Det er planlagt nytt fortau langs Bønesberget i 2022.
Bilde: Eduardo Jose L. Cofino

Bønesberget i Fyllingsdalen får omtrent 300 meter fortau langs veien, fra krysset ved Øvre Kråkenes til Bønesberget. Tiltaket skal bygges på kommunal eiendom (Bønes skole), og er planlagt ferdig våren 2022.

Jonas Lies vei 

Jonas Lies vei i Årstad og Bergenhus bydel får nytt fortau på ca. 120 meter, fra avkjørsel for Hunstad barnehage til Haukeland Hotell sin hovedinngang. Byggestart var 16. august 2021, og planlagt ferdigstillelse er januar 2022.

Jonas Lies vei.
Før-bilde: Jonas Lies vei i Årstad bydel får nytt fortau i 2022.
Bilde: Eduardo Jose L. Cofino
Jonas Lies vei under bygging 2021.
Fortau i Jonas Lies vei under bygging 2021.
Bilde: Eduardo Jose L. Cofino

Kolstien 

Kolstien.
Før-bilde: Kolstien får nytt fortau.
Bilde: Bergen kommune

Kolstien på Landås, i Årstad bydel får rundt 130 meter nytt fortau mellom Kolstien 76 og 87. Dette inkluderer 83 meter fortau og 35 meter innsnevring av veg til ett kjørefelt. Det eksisterer en reguleringsplan vedtatt i 2003, likevel er det prosjektert endringer ute av gjeldende reguleringsplan sør i området. Fortauet er ferdig våren 2022. 

Alle veier skal ha et trygt fortau å gå på 

Noen av tiltakene kommer av trafikksikkerhetsplanen, som er den overordnede planen for alt sikkerhetsarbeid i Bergen. Les planen her.

Disse tiltakene kommer fra den forrige planen – 2014-2017  

Lyngbøveien, Johan Berentsens vei, Bankveien og Korsnesvegen. Årsaken til at disse (for 3 av 4) ikke har blitt realisert tidligere, er at det måtte lages reguleringsplan før en fikk grunnerverv på plass. 

Tiltak gjennomført i 2020

Skansemyrsveien får fortau.
Skansemyrsveien da arbeidet med å legge nytt fortau var i gang.
Bilde: Elin Gullbrå Horntvedt

 

Skansemyrsveien.
Skansemyrsveien etter-bilde: Det var et stort prosjekt å bygge sammenhengende fortau i denne travle gaten.
Bilde: Elin Gullbrå Horntvedt

I 2020 brukte Bymiljøetaten over 30 millioner kroner på Trafikksikkerhetstiltak-strekninger. Tiltak er gjennomført i Skansemyrsveien, i Årstad, Bergenhus og Laksevåg (5 mindre tiltak), sluttføring av Sagstadvegen og Gaupåsvegen, i tillegg til oppstart av 6 mindre trafikksikkerhets-tiltak i Ulsmåg-Midtun-området.  

Skansemyrsveien fikk nytt og trygt fortau i 2020. For å gjøre plass til fortauet, måtte noe av fjellskjæringen nedenfor Sagen sprenges vekk. Det var et krevende arbeid, som møtte på flere utfordringer underveis. Fjellet er sikret med nett og bolter. Les mer om arbeidet her.

Bakgrunn for arbeidet var å lage et sammenhengende fortau. Arbeidet gikk under trafikksikkerhetsplanen – at alle veier skal ha et trygt fortau å gå på.