Gå tilbake til:
Du er her:
Bystrand og Lungegårdspark
Bilde: Geir Sætveit

Bystrand og ny Lungegårdspark

Bergen får en splitter ny bystrand og park ved Store Lungegårdsvannet! Friområdet skal være inkluderende og invitere til både aktivitet og hvile. Nå kan du komme med innspill til området.

Forslag til bergens nye bystrand - Lungegårdsparken – formgitt av vann
Lungegårdsparken – formgitt av vann
 

En jury bestående av ni fagpersoner skal nå evaluere og vurdere fem forslag, og komme frem til en vinner som skal arbeide videre med utforming. Du kan ha en påvirkning på valget – hvis du kommer med innspill via dette skjemaet. 

Du ser bilder av forslagene til høyre, og du finner lenker til større presentasjoner av hvert forslag lenger ned i saken.

Fortell oss hva du mener 

Forslag til bergens nye bystrand - Mens vi går
Mens vi går...
 

Bergen kommunes mål er at dette skal bli den beste parken i Bergen i de neste 100 år. For å oppnå målet vil brukermedvirkning være et av de viktigste hjelpemidlene. Et eksempel på dette er da Kyrkjekrinsen og Haukeland skole fikk tegne sin drømmestrand, og stilte ut verkene sine ved Store Lungegårdsvann. 

– Bystranden og Lungegårdsparken vil gi et viktig og nødvendig friområde i sentrum, og vi vet både store og små bergensere vet å nyte og sette pris på det, melder byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke.

Forslag til bergens nye bystrand - Opplevelsesstien
Opplevelsesstien
 

Fem forslag til Bergens nye bystrand og park

Nå er vi i gang med et mulighetsstudie hvor 5 av 25 firma som sendte inn forslag til utforming av parken, er med videre i konkurransen. De som har gått videre er: White Arkitekter AB, SLA Norge AS, Werk Arkitekter ApS, Sangberg Architects ApS og Arkitektgruppen Cubus AS.

Forslag til bergens nye bystrand - Skjærgårdsparken
Skjærgårdsparken
 

Bystrandens jury skal vurdere de innkomne mulighetsstudiene, og utarbeide en juryrapport som skal være klar til 19. juni. Har du innspill og tanker rundt prosjektet?

Send dem inn i dette skjemaet.

Forslag til bergens nye bystrand - True Blue
True Blue
 

 

Se de fem forslagene i sin helhet her:

NB. Mulighetsstudiene er anonymisert, som vil si at det er ukjent hvilket firma som har utarbeidet hvilket forslag. 

Åpen utstilling på Møllendal Allmenning

I midten av mai kan du besøke en utendørs utstilling  hvor du kan se de fem forslagene som kjemper om å lage Bergens nye bystrand i storformat. 

Videre arbeid

Vi jobber videre med utarbeidelse av forprosjekt sammen med vinner-forslaget fra sommeren 2020 til sommeren 2021. Deretter går vi inn i detaljeringsfasen som varer fra høsten 2021 til sommeren 2022. Byggestart vil først skje etter at Bybanen er satt i drift her, og har planlagt oppstart i 2022.

Fakta - Bystrand og Ny Lungegårdspark

  • Bymiljøetaten ved Bergen kommune er i gang med planleggingen av Bystrand og ny Lungegårdspark ved Store Lungegårdsvann.
  • Målsetning er at parken skal bli den beste parken i Bergen i de neste 100 år.
  • Oppstart av prosjektet var januar 2017.
  • Prosjektet ferdigstilles 2023/2024.