Gå tilbake til:
Du er her:
Kart som viser etappene.
Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå.
Bilde: Bergen kommune

Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med siste etappe av Løvstien, fra Fredlundssvingen til Kristian Bings vei.

Før jul starter vi med forberende arbeider som må gjøres før vi går i gang med å bygge broen i Løvstien.

Tre og en halv etapper på Løvstien er ferdigbygget, nå står etappe 4 delstrekning 2 for tur. Den gjenstående etappen på vel 1 km, strekker seg fra Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen, og knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

  • Del A (markert grønn) og C (markert blå) blir tradisjonelle stier. Byggestart for del A og C startet opp i oktober 2020, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2022/2023.
  • Del B (markert rød), som vil være en gangbro, vil stå ferdig i 2024.
Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler.
Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler.
Bilde: Bymiljøetaten
Midt i delstrekning to, av etappe fire skal det etableres en gangbro.
Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro.
Bilde:  

Hensyn til turgående under bygging

Kommunen skal sørge for tilrettelegging av trygg bruk av turstien i anleggsperioden. Det monteres opp skilt med kart over anleggsområdet, hvor trafikkerte områder og riggplass er tydelig markert. Det skal også markeres og beskrives hva turgåere må ta hensyn til, og hvor de skal gå ved anleggsområdet.

Ny tilkomst til Løvstien fra Kristian Bings vei

Fra Kristian Bings vei nr. 9 gikk det en gammel sti opp til Løvstien. Her har vi laget en ny og mer tilgjengelig sti, med trappeløp og rekkverk. 

Ny tilkomstvei fra Kristian Bings vei til Løvstien.
Ny tilkomstvei fra Kristian Bings vei til Løvstien. Bildet er tatt i oktober 2022.
Bilde: Eduardo José Llano Cofiño

Første etappe

Første etappe av Løvstien fra Casperkollen ved Kråkenes til Grønnestølen er i alt på 1750 meter og ble ferdigstilt høsten 2009.

Andre og tredje etappe

Neste etappe av turveien begynner ved Grønlien og går helt frem til Øvre Riplegården. Prosjektet hadde oppstart juni 2013 og var ferdig i januar 2015. Etappe to og tre av Løvstien har en samlet lengde på 2605 meter.

Langs denne etappen er det tilrettelagt med flere frilufts- og aktivitetstiltak for barn i regi av Barnas byrom, kalt "Barnas Naturrom". Barnas Naturrom finner du her. Under bildet til høyre finnes også en lenke til oversikt over plassering av de forskjellige Barnas Naturrom langs Løvstien.

Fjerde etappe

Arbeidet med delstrekning 4 startet i sør, ved avslutningen til etappe 1, og strekker seg fra Grønnestølen og ca.1 km mot Fredlundsvingen. Første delstrekning av etappe 4 stod ferdig i august 2018 og kostet 17 millioner kroner.

Når alle etappene er ferdig bygget blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Målet er å bygge en sikker og trygg turvei med gode kvaliteter og opplevelser, samt å skape gode forbindelseslinjer mot bebyggelse.