Kart som viser etappene.
Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå.
Bilde: Bergen kommune

Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med siste etappe av Løvstien, fra Fredlundssvingen til Kristian Bings vei.

Tre og en halv etapper på Løvstien er ferdigbygget, nå er det kun brokonstruksjonen som gjenstår. Broen vil binde sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Øvre Kråkenes til Melkeplassen.

Bygging av broen i Løvstien er i gang.
Bygging av broen i Løvstien er i gang. Bildet er tatt i juni 2023.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Fundamenter i fjellveggen.
Fundamenter i det bratteste partiet i Løvstien er satt opp.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

De som følger med på Løvstien fra nede i Bergensdalen vil nå se at det er aktivitet der oppe. Det er satt opp anleggsgjerde for avsperring  i forbindelse med arbeidet med den aller siste etappen.

Entreprenør har ryddet skog, og begynt å bygge brokonstruksjonen. Arbeidet med broen skal etter planen være ferdig i første halvdel av 2024. 

  • Del A (grønn) og C (blå) blir tradisjonelle stier. I forbindelse med del A og C gjenstår det nå kun mindre arbeider.
  • Del B (rød), som er gangbroen, vil stå ferdig i 2024. Denne er ca. 380 meter lang. 
Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler.
Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler. Denne etappen er ca. 1 km lang.
Bilde: Bymiljøetaten
Midt i delstrekning to, av etappe fire skal det etableres en gangbro.
Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro.
Bilde: Sweco

Hensyn til turgående under bygging

Kommunen skal sørge for tilrettelegging av trygg bruk av turstien i anleggsperioden. Det monteres opp skilt med kart over anleggsområdet. 

Vi ber om at turgåere tar hensyn til at dette er et anleggsområde, og at en ikke skal gå innenfor anleggsgjerdene. 

Ny tilkomst til Løvstien fra Kristian Bings vei

Fra Kristian Bings vei nr. 9 gikk det en gammel sti opp til Løvstien. Denne har vi oppgradert og gjort mer tilgjengelig, med trappeløp og rekkverk. 

Ny tilkomstvei fra Kristian Bings vei til Løvstien.
Ny tilkomstvei fra Kristian Bings vei til Løvstien. Bildet er tatt i oktober 2022.
Bilde: Eduardo José Llano Cofiño

Første etappe

Første etappe av Løvstien går fra Casperkollen ved Kråkenes til Grønnestølen, og er i alt 1750 meter lang. Den ble ferdig høsten 2009.

Andre og tredje etappe

Andre etappe av turveien begynner ved Grønlien og går helt frem til Øvre Riplegården. Arbeidet med etappen pågikk fra juni 2013 til januar 2015. Etappe to og tre har en samlet lengde på 2605 meter.

Langs denne etappen er det tilrettelagt med flere frilufts- og aktivitetstiltak for barn i regi av Barnas byrom, kalt "Barnas Naturrom". Barnas Naturrom finner du her. 

Fjerde etappe

Arbeidet med delstrekning 4 startet i sør, ved avslutningen til etappe 1, og strekker seg fra Grønnestølen og ca.1 km mot Fredlundsvingen. Første del av etappe 4 var ferdig i august 2018 og kostet 17 millioner kroner.

Når alle etappene er ferdig blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Målet er å bygge en sikker og trygg turvei med gode kvaliteter og opplevelser, samt å skape gode forbindelseslinjer mot bebyggelse.