Gå tilbake til:
Du er her:
Kart som viser etappene.
Kart over de ulike etappene. Det er etappe 4 delstrekning 2 som bygges nå.
Bilde: Bergen kommune

Løvstien

Bymiljøetaten er i gang med de siste etappene av Løvstien, fra Fredlundssvingen til Kristian Bings vei.

 

Det bygges ny tilkomstvei til Løvstien.
Her bygges det ny tilkomstvei til Løvstien. Denne åpnes før påske, når rekkverk er på plass.
Bilde: Artec AS
Kart over Løvstien fra Kristian Bings vei.
Kristian Bings vei nr. 9: Tilkomst vil være stengt i et par uker. Den grønne linjen viser Løvstien. Den oransje linjen viser den gamle tilkomstveien, som nå erstattes med ny tilkomstvei som er den røde linjen.
Bilde: Bymiljøetaten

Tre og en halv etapper på Løvstien er ferdigbygget, nå står etappe 4 delstrekning 2 for tur. Den gjenstående etappen på vel 1 km, strekker seg fra Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen, og knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

Del A (markert grønn) og C (markert blå) blir tradisjonelle stier. Byggestart del A og C startet opp i oktober 2020, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2021.

Del B (markert rød), som vil være en gangbro, skal være ferdig i 2024.

Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler.
Etappe 4, delstrekning 2 består av 3 forskjellige deler.
Bilde:  
Midt i delstrekning to, av etappe fire skal det etableres en gangbro.
Midt i delstrekning 2, etappe 4, skal det etableres en gangbro.
Bilde:  
De fire etappene. Etappe fire delstrekning to er markert med rødt.
De fire etappene. Etappe fire delstrekning to er markert med rødt.
Bilde:  

Del A og C vil stå ferdig før sommeren, og vi ønsker å fullføre bygging av brokonstruksjonen sommeren 2024.

Hensyn til turgående under bygging

Kommunen skal sørge for tilrettelegging av trygg bruk av turstien i anleggsperioden. Det monteres opp skilt med kart over anleggsområdet, hvor trafikkerte områder og riggplass er tydelig markert. Det skal også markeres/beskrives hva turgåerne må ta hensyn til og hvor de skal gå ved anleggsområdet.

I tillegg skal anleggsveien holdes i forsvarlig og god stand under hele anleggsperioden slik at turveien kan brukes av turgåere etter kl. 19:00 på hverdager og fra fredag kl. 17.00 til mandag morgen kl. 06.00.

Første etappe

Første etappe av Løvstien fra Casperkollen ved Kråkenes til Grønnestølen er i alt på 1750 meter og ble ferdigstilt høsten 2009.

Andre og tredje etappe

Neste etappe av turveien begynner ved Grønlien og går helt frem til Øvre Riplegården. Prosjektet hadde oppstart juni 2013 og var ferdig i januar 2015. Etappe to og tre av Løvstien har en samlet lengde på 2605 meter.

Langs denne etappen er det tilrettelagt med flere frilufts- og aktivitetstiltak for barn i regi av Barnas byrom, kalt "Barnas Naturrom".

Oversikt over Barnas Naturrom finner du her. Under bildet til høyre finnes også en lenke til oversikt over plassering av de forskjellige Barnas Naturrom langs Løvstien.

Fjerde etappe

Arbeidet med delstrekning 4 startet i sør, ved avslutningen til etappe 1, og strekker seg fra Grønnestølen og cirka 900 meter mot Fredlundsvingen i nord. Første delstrekning av etappe 4 stod ferdig i august 2018 og kostet 17 millioner kroner.

Når alle etappene er ferdig bygget blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Målet er å bygge en sikker og trygg turvei med gode kvaliteter og opplevelser, samt å skape gode forbindelseslinjer mot bebyggelse.