Gå tilbake til:
Du er her:
Liakroken vei
Slik ser det ut langs Liakroken i dag.
Bilde: Axel Lous

Liakroken får nytt fortau

Høsten 2022 starter arbeidet med å etablere nytt fortau langs deler av Liakroken på Flaktveit.

Prosjektet har sitt opphav fra Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019 – 2021. Hovedmålet er å gjøre skoleveien tryggere for barn som går på Li skole. 

Hva skal vi gjøre? 

Det skal etableres nytt fortau med lengde på ca. 150 meter mellom avkjørsel til Liakroken borettslag nr. 30 – 44 og snuplass ved idrettsbanen til Li skole. Det skal også etableres ny vegbelysning.

Veien vil bli stengt i kortere perioder.

Når?

Riggområde er satt opp og de går i gang med graving mandag 21. november. Anslått byggetid er 2,5 måned. 

Kontakt

Byggherre er Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no 

Telefon: 55565690 fra kl. 08:00 til kl. 15:00