Gå tilbake til:
Du er her:
Alvøen idrettshall
VINNER KLAR: Vinnerutkastet til bygging av Alvøen idrettshall er kåret. Hent AS vant konkurransen og funnet en løsning som tar hensyn til det kuperte terrenget.
Bilde: Hent/Longva/Grindaker/DOF

Vinnerløsning for Alvøen idrettshall sparer 8.252 lass med lastebil

Nå er vinneren av konkurransen om å bygge Alvøen idrettshall kåret. Løsningen til Hent AS betyr blant annet at miljøet blir spart for 8.252 kjøreturer med stein og masser.

Hent AS er etter konkurranse med to andre tilbydere kåret som vinner av oppdraget med å bygge Alvøen idrettshall. Konkurransen har vært gjennomført som en begrenset konkurranse hvor tilbyderne har levert inn sine løsningsforslag for Alvøen idrettshall.  

– For idretten i Alvøen og Bergen Vest, og oss som har jobbet lenge med dette prosjektet, er dette en stor milepæl på veien mot en idrettshall, sier prosjektleder Bjørnar Vindenes i Etat for utbygging i Bergen kommune. 

Illustrasjon av Alvøen idrettshall
Slik er den nye idrettshallen tenkt plassert på tomten. Masseuttaket er kraftig redusert og skal brukes lokalt for å heve 7’er-banen på Alvøen og lage gode arealer for møteplasser i idrettsparken.
Bilde: Hent/Longva/Grindaker/DOF

Krevende tomt 

Når kontrakten snart blir signert går prosjektet inn i en utviklingsfase. I denne fasen vil leverandøren og kommunen vil spille sammen om å få på plass en omforent løsning. Denne løsningen vil siden bli lagt fram for politisk behandling. Prosjektet er av en slik størrelse at det er Bergen bystyre som skal fatte vedtak om gjennomføring. I gjeldende investeringsprogram er det satt av 225,1 millioner kroner til prosjektet som skal stå ferdig i 2024. 

Tomten til Alvøen idrettshall har vært krevende for prosjektet og gjør at idrettshallen må tilpasse seg omgivelsene. Terrenget er også kupert. Den valgte løsningen reduserer masseuttaket til om lag 7.500 kubikkmeter. Tidligere har det vært beregnet at det har vært nødvendig å utvinne 45.000 kubikkmeter med masse. 

Håndterer masser lokalt 

–  Alle massene blir bearbeidet og håndtert lokalt i Alvøen idrettspark. Vi kommer til å spare 8.252 lastebillass gjennom å gjenbruke massene lokalt sammenlignet med første utredning av prosjektet. Da sparer vi 1.211 tonn CO2-ekvivalenter eller 5.937 flyturer mellom Bergen og Oslo og tilbake igjen. Hent og Longva Arkitekter har vært et godt team som har utviklet en løsning som muliggjør dette, sier prosjektleder Bjørnar Vindenes i Etat for utbygging. 

Illustrasjon av en hall med store skjæringer i fjellet.
Dette er et tidlig løsningsforslag som ville innebåret store skjæringer i fjellet.

Massene skal blant annet brukes til å heve 7’er-banen på Alvøen og lage gode arealer for møteplasser i Alvøen idrettspark. 

Den nye idrettshallen i Alvøen vil ha egen bordtennishall, en stor flerbrukshall, styrkerom og sosialt rom. Det blir egne garderober både for idrettshallen og for fotballbanene utendørs. Hallen er tenkt bygget i tre nivåer slik at den tar hensyn til det lokale kuperte terrenget.