Gå tilbake til:
Du er her:

Voldsstopp - Hjelp mot vold i nære relasjoner. Bergen kommune vil bidra til å stoppe vold i nære relasjoner. Familier som rammes av slik vold skal få nødvendig hjelp, støtte eller behandling.

Bergen kommune vil gjennom sin handlingsplan mot vold bidra til å stoppe volden i nære relasjoner. Kommunen vil rette oppmerksomheten mot volden som skjer i det lukkede rom og vil gjennom disse nettsidene bistå med informasjon om hvor de som utsettes for vold kan søke hjelp og bistand.

Målet er:

  • Bidra til å bryte voldsspiralen
  • Gi voldsutsatte et tilbud
  • Å samle relevant informasjon til bruk for voldsutsatte barn, unge og voksne og andre som er interessert i å bidra til å stoppe volden
  • Å informere voldsutøvere om hvor de kan få behandling