Gå tilbake til:
Du er her:

Voldsutsatte

Barn og unge

Barn og unge har rett på beskyttelse mot vold.

Voksne

Voksne gis hjelp til å bryte ut av voldelige forhold.

Eldre

Overgrep mot eldre er et stort samfunnsproblem.