Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av paneldebatten på SLT-seminaret.
PANELDEBATT: Hilde Sandvik styrte paneldebatten.
Bilde: Endre Buanes

SLT-seminar 2020

For sjette år på rad har SLT-koordinatorene Ann-Magrit Grip og Endre Buanes invitert til todagers seminar for ansatte i Bergen kommune og samarbeidende tjenester.

 14. januar åpnet byråd Lubna Jaffery seminaret for drøye 270 deltakere på Quality Hotel Edvard Grieg, og mente ut fra program og antall deltakere at seminaret vel så mye kunne betegnes som en konferanse.   

Etatsdirektør i etat for barn og familie, Alette Hilton Knudsen, fulgte opp med å vise til betydningen av tidlig og felles innsats i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet mellom kommune, politi og andre samarbeidspartnere.  

– Det er de voksnes ansvar å skape et trygt og godt leke-, lærings- og fritidsmiljø. Dette sa Jogeir Sognnæs, etatsdirektør for pedagogisk-psykologisk tjeneste da han presenterte planen «Skyfritt». Planen skal bidra til å sikre et inkluderende oppvekstmiljø for alle barn og unge, med fokus på å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet.  

Deretter fulgte Anna Birgitte Nilsen fra Oslo Met opp med å snakke om hatprat og språklig bevissthet, før Konfliktrådet ga eksempler på hvordan de hjelpe med å løse konflikter blant unge.

Som fast post på programmet hadde politiet et innblikk i kriminalitetsbildet i Bergen, før Nettpatruljen Vest som siste innledere før lunsj orienterte om hvordan de følger opp aktiviteter på sosiale medier og kan kontaktes for råd og veiledning om kriminalitet på internett.   

Deltakerne på årets SLT-seminar fikk flere sterke historier og eksempler på gode tiltak, som blant annet aktualiserte betydningen av å arbeide med kriminalitetsforebygging, barn som pårørende og vold i nære relasjoner.  

Hina Lie Qazi-Aarud ga deltakerne sin personlige historie om negativ sosial kontroll, vold og overgrep, og om hvordan dette preger og har preget familien. 

Katrine Pettersen tok oss med til sin oppvekst, om hvordan det var å leve med en mor som hadde utfordringer med både rus, fysisk og psykisk sykdom. Og komiker Rune Andersen delte fra sin barndom, hvor fars alkohol og vold skapte frykt og uforutsigbarhet. – Det er ikke barnas skyld, sa Rune Andersen, og viste også til betydningen av noen voksne som kan se og hjelpe. 

Mona Ibrahim, Leila Rossow og Hilde Sandvik presenterte prosjektet «Support, not protect», med formål å motvirke negativ sosial kontroll og for å få flere brødre med innvandrerbakgrunn til å ta tydelig standpunkt om at de vil støtte sine søstre. 

Deretter samlet Hilde Sandvik et knippe av innledere og seminardeltakere rundt et dekket bord for å dele kunnskaper og erfaringer fra temaene som ble tatt opp første dag. En utradisjonell og spennende seanse som også ga seminardeltakerne rom for tanker og refleksjoner.  

SLT-koordinatorene har alltid prioritert å presentere mange ulike tema på de årlige seminarene, til informasjon, inspirasjon og ettertanke. Dag to ble åpnet med BlimE-dansen, fremført av elever fra Skranevatnet skole. Så ble i tur og orden Ungdommens bystyre, UNGArena, områdesatsingen i Bergen og levekårsdata presentert fra scenen. Blant annet med ønske om flere miljøterapeuter i skolen og utjevning av sosiale ulikheter. Judith van der Weele holdt innlegg om kultursensitivitet i møte med krysskulturelle barn, og barnevernvakten sammen med politiet snakket om sitt arbeid mot vold i nære relasjoner.  

Presentasjonene: