Gå tilbake til:
Du er her:

Om Vestlandsløftet

Vestlandsløftet jobber for at alle kommunene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland får bistand til elektronisk meldingsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Her finner du informasjon om prosjektet.

Vestlandsløftet er en videreføring av utbredelsesprogrammet Meldingsløftet, og er støttet av Norsk Helsenett.

Sammen med Norsk Helsenett skal Vestlandsløftet sørge for at alle kommunene i vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland får bistand til elektronisk meldingsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten.

Nytteeffekten av Vestlandsløftet er vurdert av både fastleger, sykehus og kommuner, der de rapporterer at elektronisk meldingsutveksling fører til betydelig økt kvalitet på helsehjelp og økt pasientsikkerhet.

Det vil også føre til bedre tilgjengelighet og effektivitet. Dette har kommet frem i både rapporter og forskningsstudier gjort på området.