Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du bruker barnepass og er bekymret for inneklima, renhold, toaletter, smittevern eller sikkerhet, kan du klage til Miljørettet helsevern.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under, eller sende brev eller epost til Miljørettet helsevern. Vi ønsker skriftlige klager. Etter at vi mottar en klage vil du få tilbakemelding innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Kan jeg klage på all type barnepass?

Barnepass som ikke er regelmessig og under ti timer i uken, for eksempel i treningssenter, åpne barnehager og lekeland, trenger ikke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Slikt barnepass kan derfor starte opp uten å kontakte kommunen, og vi fører sjelden tilsyn med disse. De må likevel ha godt inneklima, renhold, toaletter og smittevern, og det må heller ikke være fare for ulykker. Dette står i forskrift om miljørettet helsevern, hvor § 10 er mest aktuell.

Klage på barnepass