Gå tilbake til:
Du er her:

Når en barnehage skifter eier, må ny eier fylle ut og sende inn eierskiftemelding. Videre må du ha en konkret plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte. Du må også sende inn vedtekter for barnehagen.

Søknadsprosess

Du søker på vedlagt skjema, og sender det til:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for strategi og utredning,
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Kommunen vurderer om det er behov for barnehageplasser i gjeldende område og om det er nødvendig å godkjenne virksomheten på nytt. Driftstilskuddet blir videreført til ny eier dersom kommunen godkjenner eierskiftet. Det blir gitt kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for et gitt leke- og oppholdsareal. Du må informere økonomiseksjonen ved byrådsavdeling for barnehage og skole om kontonummer. Ønsker du å utvide barnetallet i forbindelse med eierskiftet, må du søke på nytt om kommunalt tilskudd.

Søknader om eierskifte blir behandlet fortløpende. Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Klageadgang

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du har mottatt et vedtak. Klagen sender du til Seksjon for strategi og utredning ved Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at kommunen bør endre vedtaket. Kommunen kan veilede deg. Hvis kommunen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til Fylkesmannen i Vestland. Der blir endelig vedtak i saken fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søk om eierskifte barnehager