Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen fører tilsyn med dagmammaer med tre eller flere barn. Vi fører tilsyn med blant annet sikkerhet, smittevern, inneklima, renhold, stelleplass, soveplasser og psykososiale forhold.

Dersom du er bekymret for disse forholdene ved din dagmamma, kan du sende klage til Miljørettet helsevern.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage ved å fylle ut det elektroniske skjemaet under, eller sende brev eller e-post til Miljørettet helsevern. Vi ønsker skriftlige klager, men du kan også ringe oss. Du får tilbakemelding på hva vi gjør med saken innen tre uker fra vi mottar klagen.

Klage på dagmamma