Gå tilbake til:
Du er her:

Eiere av private barnehager som har planer om å legge ned virksomheten må ta kontakt med Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU).
De veileder dere i prosessen med å legge ned barnehagen. Barn som mister barnehageplassen på grunn av nedleggelse har fortrinn til ny plass.

 

Kontaktinformasjon

Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett
Postboks 7700,
5020 Bergen
Telefon: 55 56 55 56
E-post: 
barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no