Gå tilbake til:
Du er her:

Eiere av private barnehager som har planer om å legge ned virksomheten må ta kontakt med Seksjon barnehage – Team opptak. De veileder dere i prosessen med å legge ned barnehagen. Barn som mister barnehageplassen på grunn av nedleggelse har fortrinn til ny plass.

 

Kontaktinformasjon

Fagavdeling barnehage og skole - Seksjon barnehage
Postboks 7700,
5020 Bergen
Telefon: 55 56 55 56
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no