Gå tilbake til:
Du er her:

Migrasjonspedagoger kan veilede ansatte i kommunale og private barnehager i Bergen kommune. Målet er å øke personalets kompetanse med å tilrettelegge for et godt språkmiljø og en interkulturell praksis.

Skjema

Barnehagens styrer søker om migrasjonspedagog på et eget oppdragsskjema. Send skjemaet til Bergen kommune. Det blir journalført i BK360. Dette er kommunens saksarkiv.
 

Migrasjonspedagoger kan bidra med

En migrasjonspedagog kan veilede barnehager i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn. Det innebærer støtte og videreutvikling av barnehagepersonalets kompetanse og arbeid innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet. Veiledningen kan omhandle mål og metoder for:

  • å utvikle og tilrettelegge for systematisk arbeid med barns flerspråklige utvikling og barnehagens språkmiljø.
  • mangfold og inkludering i barnehagen.

Kontakt

Styrer i den enkelte barnehage søker om migrasjonspedagog på eget oppdragsskjema.

Skjemaet sender du til:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Postboks 7700
5020 Bergen

Barnehagens styrer kan ta kontakt med migrasjonspedagog for informasjon om tilbudet.